FAQs Papiervernietigers

12
De snijprestatiesvan de datavernietiger nemen af en de geruisvorming neemt toe.

Bij teruglopende snijprestaties, geruisontwikkeling of na het ledigen van de papieropvang, dient het snijwerk van olie te worden voorzien. Spuit de speciale snijwalsenolie over de totale breedte van de toevoerschacht op de snijwalsen. Laat daarna het snijwerk achteruit lopen met de pijl achteruit toets van de zwarte wipschakelaar, tot alle papierresten verdwenen zijn. Het oliën van snijwerken in strokenuitvoering verbetert de snijprestaties en vermijdt piepende geluiden door ingeklemd papier.  

De datavernietiger vernietigt minder vellen dan wordt aangegeven.

Houdt u er alstublieft rekening mee, dat het bij het apparaat opgegeven aantal te vernietigende vellen gaat om 80g-papier. Mogelijkerwijs ligt de oorzaak van de klacht doordat het snijwerk moeizaam ronddraaid. In dat geval voorziet u alstublieft de snijwalsen van olie middels de speciale snijwalsenolie, laat het enige tijd inwerken en laat de vernietiger daarna achterwaarts lopen om een optimale verdeling van de speciale olie te verkrijgen. In sommige gevallen wordt de klacht veroorzaakt doordat de stroomvoorziening over teveel verlengsnoeren wordt toegevoerd. Sluit het apparaat anders aan. Indien mogelijk, in een ander stopcontact. 

De datavernietiger trekt geen papier naar binnen, hoewel de motor loopt.

Controleer allereerst, of de toevoerschacht boven de snijwalsen verstopt of bezet is. Door het verwijderen van het papier wordt de fout opgelost. Gaat de klacht echter gepaard met ongebruikelijke geluiden, kunnen afgebroken tandwielen hiervan de oorzaak zijn. Indien er geen ongewone geluiden bij komen, bestaat de mogelijkheid, dat de snijwalsen versleten zijn. Neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De motor van de datavernietiger bromt, het apparaat start niet.
Het snijwerk van de datavernietiger loopt alleen achterwaarts en niet voorwaarts.

Controleer allereerst of de fotocel bij de papiertoevoerschacht vervuild is. Deze is eenvoudig te reinigen met een busje perslucht of een zachte doek. Deze foutmelding kan ook duiden op een defect aan de besturing of de fotocel. Misschien ligt het ook aan een defect van de wipschakelaar voor de instelling "Voorwaarts/Achteruit". Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger start niet.

Wanneer de motor oververhit is, dient u het apparaat gedurende 30 minuten af te laten koelen en probeer dan opnieuw te vernietigen. Controleer ook de correcte positionering van de snijkop boven de papieropvangbak. De wipschakelaar van het apparaat moet in de stand "pijl boven" staan. Zou het apparaat na deze stappen niet starten, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling

De datavernietiger geeft na het inschakelen "Papierophoping" aan (bij snipperuitvoering).

Waarschijnlijk is de fotocel vervuild. Deze bevindt zich in het midden van de papiertoevoerschacht en kan eenvoudig met een droog penseeltje of een zachte doek gereinigd worden. Het kan ook zijn, dat de zender en de ontvanger van de fotocel niet precies tegenover elkaar staan. Wordt de klacht niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Papier wordt ingetrokken en direct weer teruggeduwd.

Allereerst dient te worden vastgesteld, dat het snijwerk niet verstopt is en wel ronddraait. Probeer daarna de snijwalsen te oliën met de speciale snijwalsenolie en laat het snijwerk dan achteruit lopen. Komt het papier daarna toch weer terug, is mogelijkerwijze de draaisensor defect. Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger schakelt niet uit, hij loopt in "Duurloop".

Controleer allereerst of de fotocel bij de papiertoevoerschacht vervuild is. Deze bevindt zich precies in het midden van de papiertoevoerschacht en is eenvoudig te reinigen met een busje perslucht of een zachte doek. Zou u constateren, dat het snijwerk moeilijk ronddraait, voorzie dan de snijwalsen van speciale snijwalsenolie en herstart het apparaat daarna. Wordt de klacht hiermee niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Tijdens het vernietigen is een papierophoping ontstaan, de rode LED "Papierophoping" licht op.

Werd een papierophoping veroorzaakt loopt het snijwerk van het apparaat automatisch gedurende 2 seconden achterwaarts. Zit het papier te diep tussen de snijwalsen, resp. wordt niet volledig losgelaten, kan extra de teruglooptoets aan de zwarte wipschakelaar kort ingedrukt worden. Is de ophoping dan nog niet verholpen, week de verstopping ruim met de speciale snijwalsenolie en laat dit circa 60 minuten in het materiaal trekken. Aansluitend kan het papier met een dun stukje karton naar beneden gedrukt worden. Let er alstublieft op, dat het apparaat gedurende de doorvoer ingeschakeld is, daardoor kan de motor de verwijdering van de blokkade ondersteunen. Wordt de ophoping met deze werkwijze niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling

De rode LED "Opvanghouder vol/ofpen" licht op, de datavernietigers schakelt uit.

Ledig alstublieft de opvanghouder zodra deze vol is, omdat bij herhaald aandrukken van het vernietigde materiaal functiestoringen kunnen optreden. Licht de rode LED na het ledigen toch weer op, controleer dan of de deur van de onderkast op juiste wijze dicht is. Controleer dan ook het frame waar de zak inhangt, wanneer deze niet correct is geplaatst, kan de deur niet goed gesloten worden. Licht de LED desondanks toch nog op, is eventueel het zak-vol-klepje geblokkeerd, die zich onder de snijwalsen bevindt. Deze kan bij uitgeschakeld apparaat met de hand losgemaakt worden, de klep wijst in de basisstand naar beneden. Wordt de klacht niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.