FAQs Papiervernietigers

8
De snijprestatiesvan de datavernietiger nemen af en de geruisvorming neemt toe.

Bij teruglopende snijprestaties, geruisontwikkeling of na het ledigen van de papieropvang, dient het snijwerk van olie te worden voorzien. Spuit de speciale snijwalsenolie over de totale breedte van de toevoerschacht op de snijwalsen. Laat daarna het snijwerk achteruit lopen met de pijl achteruit toets van de zwarte wipschakelaar, tot alle papierresten verdwenen zijn. Het oliën van snijwerken in strokenuitvoering verbetert de snijprestaties en vermijdt piepende geluiden door ingeklemd papier.  

Het snijwerk van de datavernietiger loopt alleen achterwaarts en niet voorwaarts.

Controleer eerst, of de schakelswitch voor het papier klemt. In dat geval kunt u de papierherkenning weer "ontgrendelen". Ook bestaat de mogelijkheid, dat de schakelswitch is afgebroken. Mogelijkerwijze kan ook de microswitch die achter de schakelswitch geplaatst is, defect zijn, of de wipschakelaar voor de instelling „Vooruit/Achteruit“ is defect. Neemt u in dat geval alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger schakelt niet uit, hij loopt in "Duurloop".

Verwijder het apparaat van het stroomnet en controleer alstublieft allereerst, of de schakelswitch aan de toevoerschacht klemt. Deze kunt u eenvoudig "ontgrendelen". Zou u constateren, dat het snijwerk te traag functioneert, voorzie dan de snijwalsen van speciale snijwalsenolie en start het apparaat daarna opnieuw. Zou de mechanische naloopsturing niet betrouwbaar functioneren, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger trekt geen papier naar binnen, hoewel de motor loopt.

Controleer allereerst, of de toevoerschacht boven de snijwalsen verstopt of bezet is. Door het verwijderen van het papier wordt de fout opgelost. Gaat de klacht echter gepaard met ongebruikelijke geluiden, kunnen afgebroken tandwielen hiervan de oorzaak zijn. Indien er geen ongewone geluiden bij komen, bestaat de mogelijkheid, dat de snijwalsen versleten zijn. Neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger start niet.

Wanneer de motor oververhit is, dient u het apparaat gedurende 15-20 minuten af te laten koelen en probeer dan opnieuw te vernietigen. Controleer ook de correcte positionering van de snijkop boven de papieropvangbak. De wipschakelaar van het apparaat moet in de stand "pijl boven" staan. Zou het apparaat na deze stappen niet starten, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling

Tijdens het vernietigen is een papierophoping ontstaan.

Werd een papierophoping veroorzaakt, dan kan door druk op de pijl achteruit toets van de zwarte wipschakelaar de papierloop achterwaarts geschakeld worden. Kan daarmee de papierophoping niet opgelost worden, week dan de verstopping met een ruime hoeveelheid van de speciale snijwalsenolie gedurende circa 60 minuten. Aansluitend kan het papier met een dun stukje karton naar beneden gedrukt worden. Let er alstublieft op, dat het apparaat gedurende de doorvoer ingeschakeld is, daardoor kan de motor de verwijdering van de blokkade ondersteunen. Wordt de ophoping met deze werkwijze niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De motor van de datavernietiger bromt, het apparaat start niet.

In dit geval is meestal de condensator defect. Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.

Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.