FAQs Papiervernietigers

3
Het apparaat loopt alleen achterwaarts

De papierherkenning/wipschakelaar in de papiertoevoer is defect. Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat is verstopt en functioneert daardoor niet meer.

Probeer alstublieft, het ingeklemde papier tussen het snijwerk met een ruime hoeveelheid speciale snijwalsenolie te weken. Zorg er alstublieft voor, dat zich wat papier in de opvangbak bevindt, om onnodige vervuiling te voorkomen. Nadat de ophoping iets geweekt is probeert u, deze met een dun stukje karton neerwaarts te drukken. Mocht de ophopig hierdoor niet opgeheven worden, neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.

Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.