FAQs Papiervernietigers

23
Op de display verschijnt de melding “CD-opvang vol".

Het systeem werkt aan de hand van het gewicht. Niet het vulniveau maar het gewicht van de opvang is bepalend. Controleer de lichte loop van de bevestiging van de opvangbak en leeg de opvang van de CD-vernietiger (optie).  Neem de opvangbak hiervoor naar boven uit de houder. Wanneer de storing blijft bestaan, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Het papier wordt kort ingetrokken en direct weer uitgevoerd.

Smeer het snijmechanisme (bij een micro-cut versnipperaar). Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen-> kunt u via het -> contactformulier contact opnemen met onze klantenservice.

Op de display wordt de melding “Toetsblokkering” weergegeven met een slotje.

De toetsblokkering is ingeschakeld. Om deze te activeren, volgt u s.v.p. de stappen zoals in de handleiding beschreven. Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

De papierversnipperaar schakel niet uit maar blijft in de stand “Continu” staan.

Wanneer het apparaat in de continumodus staat (de display is langer dan 3 sec. ingedrukt gehouden), schakelt het apparaat pas uit wanneer opnieuw op de display wordt gedrukt. Schakel het apparaat met de hoofdschakelaar uit.  Controleer of de lichtsluis in de invoeropening vuil is, bv. door stof. Dit kan met een zachte doek, een droog kwastje of met perslucht worden gereinigd. Controleer s.v.p. ook meteen de lichtsluis van de CD-invoeropening (optie). Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Op de display verschijnt de melding “Papieropvang vol".

Leeg de opvangbak. Wanner deze melding verschijnt nadat de lege opvangbak weer is teruggeplaatst, hangt mogelijk het deksel van de volle zak boven het versnippermechanisme. Het deksel moet in de uitgangspositie verticaal omlaag hangen. Wanneer de storing blijft bestaan, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

De display wordt donker.

Het apparaat is 2 minuten niet gebruikt en schakelt automatisch naar stand-by. Zodra er papier wordt ingevoerd, zal het apparaat automatisch starten. Wanneer de storing continu blijft bestaan, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Het snijvermogen van de papierversnipperaar wordt minder en de geluidsontwikkeling neemt toe.

Bij afnemend snijvermogen, geluidsontwikkeling of na het legen van de papieropvang, moet het snijmechanisme worden gesmeerd (bij een micro-cut versnipperaar). Spuit de speciale olie over de volledige breedte van de invoeropening op de snijrollen. Laat vervolgens het snijmechanisme met behulp van de “R”-balk op de display achteruit draaien totdat alle papierresten zijn losgekomen. Het smeren van het snijmechanisme van een micro-cut versnipperaar verbetert het snijvermogen en vermindert geluidsontwikkeling door vastgeplakte papierresten. Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen kunt u contact opnemen met onze klantenservice

Op de display verschijnt de melding “Oliereservoir leeg".

Vul s.v.p. het oliereservoir (optie) bij met HSM speciale olie voor het snijblok. De hoeveelheid olie bedraagt 250 ml. Het smeermechanisme bevindt zich onder het veiligheidselement (rode draaisluiting of gele stop, alleen bij micro-cut versnipperaar).  Wanneer de melding op de display blijft bestaan, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Let op: De papierversnipperaar kan slechts gedurende een beperkte tijd zonder olie worden gebruikt. De olie moet echter zo snel mogelijk weer worden bijgevuld om schade aan het snijmechanisme te voorkomen.

Het apparaat start niet wanneer er papier wordt ingevoerd.

Controleer eerst, of op de display, de melding “Systeem niet gereed” al is gedoofd. Deze melding moet ca. 10 sec. na inschakelen van het apparaat uit gaan. Wanneer de melding op de display zichtbaar blijft en geen verdere storingsmelding wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Het apparaat geeft na inschakelen de melding “Papierstoring” hoewel er geen materiaal is ingevoerd.

Schakel het apparaat met de hoofdschakelaar uit. Controleer s.v.p. of de lichtsluis in de papieraanvoer vuil, beschadigd of uitgebroken is. Dit kan met een zachte doek, een droog kwastje of met perslucht worden gereinigd.  Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

De papierversnipperaar start niet, op de display verschijnt de melding “Deur open".

Controleer als eerste of de deur van de onderste kast volledig is gesloten omdat anders het contact niet kan schakelen. Controleer vervolgens of de spleet tussen de deur en he bovenste deel van de behuizing doorlopend gelijk is. Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

De papierversnipperaar start niet ondanks de invoer van papier, de melding "Lichtsluis vuil" verschijnt op de display.

Schakel het apparaat met de hoofdschakelaar uit. Controleer of de lichtsluis in de invoeropening vuil is, bv. door stof. Dit kan met een zachte doek, een droog kwastje of met perslucht worden gereinigd. Reinig s.v.p. ook meteen de lichtsluis van de CD-invoeropening (optie) met perslucht. Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Het apparaat start hoewel er geen papier wordt ingevoerd.

Controleer eerst, of op de display, de melding “Lichtsluis vuil” is gedoofd. Schakel het apparaat met de hoofdschakelaar uit. Wanneer de melding “Lichtsluis vuil” opnieuw op de display verschijnt dient u te controleren of de lichtsluis in de invoerschacht vuil is, bv. door stof. Dit kan met een zachte doek, een droog kwastje of met perslucht worden gereinigd. Reinig s.v.p. ook meteen de lichtsluis van de CD-invoeropening (optie). Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Het apparaat geeft de melding “Papierstoring” zodra er papier wordt ingevoerd (bij apparaten met een aparte CD-vernietiger).

Deze storing geeft aan dat bij een directe stop van de versnipperaar bij invoeren van papier of een CD, al materiaal in de invoeropening aanwezig is. Controleer s.v.p. of de lichtsluizen al door materiaal zijn geblokkeerd. Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen of wanneer er geen mogelijkheid is om de lichtsluis te reinigen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

De papierversnipperaar trekt het papier niet naar binnen hoewel de motor draait (ook: "ratelend geluid").

Controleer s.v.p. eerst of de invoeropening boven de versnipperaar verstopt is. Door op de omkeertoets op de display te drukken, kan de versnipperaar achteruit draaien en wordt het papier omhoog gebracht. De storing kan dan worden verholpen door het papier te verwijderen. Wanneer de storing daardoor niet kan worden verholpen of de snij-assen in beide richtingen niet kunnen draaien, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

De papierversnipperaar gaat niet aan, de display licht niet op.

Controleer s.v.p. of de stroomkabel correct is aangesloten en de hoofdschakelaar op “I” staat. Wanneer het apparaat ondanks correcte aansluiting niet kan worden ingeschakeld, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Op de display verschijnt de melding “Veiligheidselement open".

Deze melding verschijnt wanneer het veiligheidselement na het bijvullen van de automatische smering niet volledig is vastgelkikt. Klik het veiligheidselement s.v.p. weer vast. Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Op de display verschijnt de melding “Metaalherkenning".

Met behulp van de metaalherkenning worden metalen delen n de invoeropening van het snijmechanisme herkend. Druk s.v.p. op de “R"-balk boven op de display om het papier uit de invoeropening te verwijderen. Verwijder het metaal voordat u het papier opnieuw invoert. Bevestig de storing op de display. Het is mogelijk dat het apparaat al stopt voordat het metaal de invoeropening heeft bereikt. Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Op de display verschijnt de melding “Bestandssysteem bestand ontbreekt".

Het apparaat heeft tijdens het opstarten een bestand overgeslagen. Schakel het apparaat s.v.p. uit en weer in. Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Op de display verschijnt de melding “Veiligheidselement actief".

Deze melding verschijnt wanneer er tijdens het versnipperen druk op het veiligheidselement wordt uitgeoefend. Klik het veiligheidselement s.v.p. weer vast. Wanneer de storing daarmee niet kan worden verholpen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Op de display verschijnt de melding “Storing in de aandrijving” maar er is geen papierstoring.

Het apparaat is overbelast. Laat de papierversnipperaar s.v.p. gedurende ca. 20 minuten afkoelen. Wanneer de storing ook op de display wordt weergegeven wanneer de versnipperaar is afgekoeld, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Tijdens het versnipperen is een papierstoring ontstaan. Op de display verschijnt de melding “Papierstoring".

Wanneer er een paperstoring is ontstaan, draait het papiertransport enkele seconden achteruit en schuift het papier uit. Indien nodig kan met behulp van de “R’-balk op de display, de looprichting van het papier worden omgedraaid. Wanneer de papierstoring hierdoor niet kan worden verholpen, kunt u de verstopping zachter maken door gedurende ca. 60 minuten inweken met een ruime hoeveelheid speciale snijblokolie. Vervolgens kan het papier met een stuk dun karton omlaag worden gedrukt. Let erop dat het apparaat tijdens het doordrukken is ingeschakeld zodat het verhelpen van de blokkade door de motor kan worden ondersteunt. Wanneer de papierstoring op deze manier niet kan worden verholpen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.