FAQs Papiervernietigers

11
Het apparaat krijgt geen stroom. LEDs lichten zowel in de "Auto" alsook in "REV"-modus niet op.

Controleer alstublieft, of het bovengedeelte correct is geplaatst. Bij het opzetten is een "klik" hoorbaar.Dit geluid wordt veroorzaakt door een klein kunststof lipje, dat zich aan de binnenzijde van het zichtvenster (van de opvangbak) bevindt. Is dit kunststof lipje afgebroken of verbogen, wordt de contactschakelaar aan het bovengedeelte niet correct ingedrukt en de stroomvoorziening wordt niet geactiveerd. Indien het lipje ontbreekt, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat geeft "Oververhit" aan, het rode LED licht op.

De motor van de datavernietiger is oververhit. Laat u alstublieft het apparaat ongeveer 60 minuten afkoelen. Zodra de rode LED uitgaat kunt u het apparaat weer bedienen. Wordt de fout hiermee niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat schakelt na het vernietigen niet meer uit.

De fotocel is onderbroken, Deze kan met een busje perslucht gereinigd worden. Let u alstublieft op, dat u beide zijden (de zender en de tegenover liggende ontvanger) allebei reinigt.  Mocht de klacht hierdoor niet opgeheven worden, neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat geeft "Oververhit" aan, het rode LED licht op.

Controleer alstublieft, of u niet meer dan 6 vellen 80 gr-papier tegelijk heeft ingevoerd. Om de papierophopig op te heffen, laat u het snijwerk achteruit lopen via de instelling "Rev" op de schuifschakelaar. Wordt de ophoping niet opgelost, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat geeft "Opvangbak vol" aan, de rode LED licht op.

Trek alstublieft de stekker uit het stopcontact en ledig de opvangbak. Is deze niet vol, controleer dan de vustandsensor aan de onderkant van het bovengedeelte. Dit kunt u, indien deze smerig is, met een droge penseel of een zachte doek schoon maken. Zou de LED dan toch niet uit gaan, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat is verstopt en functioneert daardoor niet meer.

Probeer alstublieft, het ingeklemde papier tussen het snijwerk met een ruime hoeveelheid speciale snijwalsenolie te weken. Zorg er alstublieft voor, dat zich wat papier in de opvangbak bevindt, om onnodige vervuiling te voorkomen. Nadat de ophoping iets geweekt is probeert u, deze met een dun stukje karton neerwaarts te drukken. Mocht de ophopig hierdoor niet opgeheven worden, neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het snijwerk van het apparaat loopt alleen nog achterwaarts.

De fotocel in de papiertoevoerschacht is defect.  Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het cd-snijwerk functioneert niet meer.

Controleer alstublieft, of de papiertoevoerschacht verstopt is. Is dat niet het geval, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat loopt wel, het papier wordt niet ingetrokken. / het apparaat "ratelt".

Controleer alstublieft, of de papiertoevoerschacht verstopt is. Is dat niet het geval, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De snijprestaties van de datavernietiger nemen af en er ontstaat in toenemende mate geruisontwikkeling.

Bij teruglopende snijprestaties, geruisontwikkeling of na het ledigen van de papieropvangbak behoort u de snijwalsen te oliën. Spuit de speciale snijwalsenolie over de gehele breedte van de toevoeropening op de snijwalsen. Laat daarna het snijwerk met de "R" toets achteruit lopen tot alle papierrestanten verdwenen zijn. Leidt deze methode niet tot een oplossing, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.

Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.