FAQs Papiervernietigers

19
De datavernietiger loopt alleen achterwaarts en niet voorwaarts.

Dit duidt op een defect van de besturing of de fotocel. Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De motor blijft doorlopen en trekt geen papier van de Autofeed-cassette naar binnen.

Er is waarschijnlijk een papierophoping in het Autofeed-magazijn. Verwijder alstublieft de ophoping en verwijder paperclips en nietjes uit het papier. Let er alstublieft op, dat via het Autofeed-magazijn alleen ongeniet en onverfrommeld papier mag worden vernietigd. Het kan ook zijn, dat er teveel papier in het Autofeedmagazijn gelegd werd. Controleer, of het apparaat het papier bij geringere hoeveelheid in de vernietiger trekt. Indien de datavernietiger via het Autofeed-magazijn ook geen losse vellen intrekt, kunt de het apparaat door 4-seconden indrukken op de "Bedrijfsklaar" toets in duurloop starten. Controleer daarna, of de intrekrollen van het Autofeed-magazijn draaien, en of u deze met de vinger kunt stoppen. Draaien deze niet of kunt u deze met de vinger stoppen, dan dient de Feeder-eenheid omgeruild te worden. Neemt u in dit geval conact op met onze Service-afdeling.

De motor stopt nadat hij circa 2 minuten heeft gelopen.

Er is een papierophoping in het Autofeed-magazijn. De datavernietiger stopt na circa 2 minuten, wanneer de fotocel aan de papiertoevoerschacht niet bedekt is. Verwijder alstublieft de verstopping en verwijder aanwezige nietjes en paperclips tussen het papier.   Let er alstublieft op, dat via het Autofeed-magazijn alleen ongeniet en onverfrommeld papier toegevoerd wordt. Wordt de storing hiermee niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het papier loopt achteruit en in de Autofeed-cassette geschoven, wat tot een papierophoping leidt.
Het apparaat start, hoewel er geen papier ingevoerd wordt.

Controleer alstublieft, of de fotocel in de toevoerschacht vervuild is. Deze kunt u eenvoudig met een zachte doek, een droog penseeltje of een busje perslucht reinigen. Wordt de storing daarmee niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger schakelt niet uit, hij loopt in "Duurloop".

Controleer alstublieft of de fotocel in de toevoerschacht vervuild is. Deze kan eenvoudig met een zachte doek, droog penseeltje of busje perslucht gereinigd worden. Wordt daarmee de storing niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Bij het vernietigen is een papierophoping ontstaan. Het aanduidingselement "Overbelast/Papierophoping" licht op.

Werd een papierophoping veroorzaakt, dan stopt het apparaat. Door het indrukken van de "R" toets kan het papier een stukje achteruit getrokken worden. Is de papierophoping daarmee niet op te heffen, maak dan het opeengeperste papier vochtig met een behoorlijke hoeveelheid van de speciale snijwalsenolie en laat dit gedurende 60 minuten goed inweken. Aansluitend kan de papierprop met een dun stukje karton naar beneden gedrukt worden. Let er op, dat uw apparaat gedurende het doordrukken ingeschakeld is, daardoor kan de motor het opheffen van de blokkade ondersteunen. Laat de papierophoping zich met deze methode niet opheffen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De snijprestaties van de datavernietiger nemen af en er ontstaat toenemende geruisontwikkeling.

Bij teruglopende snijprestaties, geruisontwikkeling of na het ledigen van de papierhouder dient u het snijwerk te oliën. Spuit de speciale snijwalsenolie over de volledige breedte van de toevoerschacht op de snijwalsen. Laat daarna het snijwerk door middel van de "R" toets achterwaarts lopen tot alle papierrestanten losgelaten hebben. Het oliën van snijwerken in strokenuitvoering verbetert de snijprestaties en vermijdt knarsende geluiden veroorzaakt door vastzittende papierresten.  

De datavernietiger trekt geen papier naar binnen, hoewel de motor loopt (ook: de motor "ratelt").

Controleer allereerst, of de toevoeropening boven het snijwerk verstopt is of dat er papier in zit. Door het verwijderen van het papier wordt de storing opgeheven. Gaat de storing echter gepaard met ongewoon geruis, kunnen afgebroken tandwielen hiervan de oorzaak zijn. Indien er geen ongewone geruisen bij komen, bestaat de mogelijkheid, dat de snijwalsen versleten zijn. Neem in dat geval contact op met onze Service-afdeling.

De LED "Houder of veiligheidselement open" licht op.

Controleert u alstublieft, of de snijgoedopvang correct in de onderkast is geplaatst. Aan de snijgoedhouder bevindt zich rechts boven aan de binnenzijde een zwarte magneet. Controleer alstublieft, of deze magneet zich in de daarvoor bestemde uitsparing bevindt. Let op dat het veiligheidselement niet ingedrukt is en op de juiste wijze geplaatst is. Licht de LED desondanks op, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger start niet, de LED "Snijwerk blokkeert" licht op.

Het apparaat werd overbelast. Laat het apparaat alstublieft gedurende circa 20 minuten afkoelen. Licht de LED desondanks op, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger start niet, de groene LED "Bedrijfsklaar" licht niet op.

Controleer alstublieft of de stroomtoevoer op de juiste wijze is aangesloten en de netschakelaar op "i" staat. Zou het apparaat desondanks niet starten, neemt u dan contact op met onze Service-afdeling.   

De aanduiding "Bedrijfsklaar" knippert met korte regelmaat.

Het apparaat werd gedurende 2 minuten niet gebruikt. Het apparaat bevindt zich daardoor in de automatische standby-modus. Zodra papier wordt ingevoerd, start het apparaat automatisch. Zou deze aanduiding blijvend verschijnen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat bromt zodra papier ingevoerd wordt, het papier wordt niet naar binnen getrokken. Het snijwerk loopt alleen achterwaarts.

Dit duidt op een defecte condensator. Neem alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het papier wordt kort naar binnen getrokken en meteen weer naar boven eruit geduwd.

Dit duidt op een defecte draaisensor. Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het papier in het Autofeed-magazijn wordt niet ingetrokken.

Start alstublieft het apparaat in duurloop door druk op het bedieningselement "Bedrijfsklaar" gedurende circa 4 seconden. Probeer, of u de invoerrol aan het Autofeed-magazijn met de hand kunt stoppen. Is dat mogelijk, duidt dit op een defecte Feeder-eenheid. Verder bestaat de mogelijkheid, dat de Feeder-rollen versleten zijn of de aandrijving van de Feeder-eenheid defect is. In deze gevallen neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De datavernieitgers start niet, de LED "Opvanghouder vol" licht op.

Controleer allereerst, of de papierbak op de juiste wijze in de onderkast is geplaatst. (anders functioneert het contact niet - let op een klikgeluid!) of corrigeer indien nodig de positie van de papierbak. Eventueel is ook het veiligheidselement aan de papierinvoerschacht niet op correcte wijze gesloten. Sluit deze alstublieft. Wordt hiermee de klacht niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De aanduiding "Opvanghouder vol" licht op.

Ledig alstublieft de opvanghouder. Indien de LED na het ledigen van de opvangbak niet uit gaat, controleer dan ook alstublieft de zak-vol-klep, die zich onderaan het snijwerk bevindt. Deze wijst in de uitgangspositie recht naar beneden en kan eenvoudig met de hand heen en weer worden bewogen. Wordt de fout met deze werkwijze niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.

Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.