FAQs Papiervernietigers

15
Bij het vernietigen is een papierophoping ontstaan. Het aanduidingselement "Snijwerk blokkeert" licht op.

Werd een papierophoping veroorzaakt, dan stopt het apparaat. Door het indrukken van de "R" toets kan het papier een stukje achteruit getrokken worden. Is de papierophoping daarmee niet op te heffen, maak dan het opeengeperste papier vochtig met een behoorlijke hoeveelheid van de speciale snijwalsenolie en laat dit gedurende 60 minuten goed inweken. Aansluitend kan de papierprop met een dun stukje karton naar beneden gedrukt worden. Let er op, dat uw apparaat gedurende het doordrukken ingeschakeld is, daardoor kan de motor het opheffen van de blokkade ondersteunen. Laat de papierophoping zich met deze methode niet opheffen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat start, hoewel er geen papier is ingevoerd.

Controleer alstublieft of de lichtschakelaar in de toevoerschacht niet onder het stof zit. Deze kunt u eenvoudig schoonmaken met een droog penseeltje of via een busje perslucht. Wordt de fout daarmee niet verholpen, neemt u dan contact op met onze Service-afdeling

De datavernietiger schakelt niet uit, hij loopt in "Duurloop".

Controleer alstublieft of de lichtschakelaar in de toevoerschacht niet onder het stof zit. Deze kunt u eenvoudig schoonmaken met een droog penseeltje of via een busje perslucht. Wordt de fout daarmee niet verholpen, neemt u dan contact op met onze Service-afdeling

Het snijwerk van de datavernietiger loopt achterwaarts en niet vooruit.

Dit duidt op een defect van de besturing of de fotocel. Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De aanduiding "Opvanghouder vol" licht op.

Ledig alstublieft de opvanghouder. Indien de LED na het ledigen van de opvangbak niet uit gaat, controleer dan ook alstublieft de zak-vol-klep, die zich onderaan het snijwerk bevindt. Deze wijst in de uitgangspositie recht naar beneden. Wordt de fout met deze werkwijze niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger gaat niet aan, de groene LED "Bedrijfsklaar" licht niet op.

Controleer alstublieft of de stroomtoevoer op de juiste wijze is aangesloten en de netschakelaar op "i" staat. Zou het apparaat desondanks niet starten, neemt u dan contact op met onze Service-afdeling.   

De datavernietiger start niet, de LED "Opvangbak open" licht op.

Controleer alstublieft allereerst, of de deur van de opvangkast correct sluit, anders schakelt het deurcontact niet. Controleer ook of het frame voor de opvangzak op de juiste wijze is geplaatst, eventueel moet de de positie van het frame gewijzigd worden. Wordt de fout daarmee niet verholpen, neemt u dan contact op met onze Service-afdeling

Het apparaat start niet, wanneer papier wordt ingevoerd.

Controleer alstublieft allereerst, of de LED "Bedrijfsklaar" oplicht, Wanneer de LED oplicht en er geen verdere foutmeldingen aangeduid worden, duidt dit op een defecte fotocel. Eventueel start het apparaat nog in de duurloop, hiervoor drukt u alstublieft gedurende circa 4 seconden lang op de toets "Bedrijfsklaar". Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De snijprestaties van de datavernietiger nemen af en er ontstaat toenemende geruisontwikkeling.

Het apparaat werd gedurende 2 minuten niet gebruikt. Het apparaat bevindt zich daardoor in de automatische standby-modus. Zodra papier wordt ingevoerd, start het apparaat automatisch. Zou deze aanduiding blijvend verschijnen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De snijprestaties van de datavernietiger nemen af en er ontstaat toenemende geruisontwikkeling.

Bij teruglopende snijprestaties, geruisontwikkeling of na het ledigen van de papierhouder dient u het snijwerk te oliën. Spuit de speciale snijwalsenolie over de volledige breedte van de toevoerschacht op de snijwalsen. Laat daarna het snijwerk door middel van de "R" toets achterwaarts lopen tot alle papierrestanten losgelaten hebben. Het oliën van snijwerken in strokenuitvoering verbetert de snijprestaties en vermijdt knarsende geluiden veroorzaakt door vastzittende papierresten.  

De datavernietiger trekt geen papier naar binnen, hoewel de motor loopt (ook: de motor "ratelt").

Controleer allereerst, of de toevoeropening boven het snijwerk verstopt is of dat er papier in zit. Door het verwijderen van het papier wordt de storing opgeheven. Gaat de storing echter gepaard met ongewoon geruis, kunnen afgebroken tandwielen hiervan de oorzaak zijn. Indien er geen ongewone geruisen bij komen, bestaat de mogelijkheid, dat de snijwalsen versleten zijn. Neem in dat geval contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger start niet, de LED "Snijwerk blokkeert" licht op.

Het apparaat werd overbelast. Laat het apparaat alstublieft gedurende circa 20 minuten afkoelen. Licht de LED desondanks op, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat bromt zodra papier ingevoerd wordt, het papier wordt niet naar binnen getrokken. Het snijwerk loopt alleen achterwaarts.

Dit duidt op een defecte condensator. Neem alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het papier wordt kort naar binnen getrokken en meteen weer naar boven eruit geduwd.

Dit duidt op een defecte draaisensor. Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.

Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.