FAQs Papiervernietigers

6
De snijprestaties van de datavernietiger nemen af en de geruisvorming neemt toe.

Bij afnemende snijprestaties, geruistoename of na het leegmaken van de papieropvang dient u het snijwerk te oliën. Spuit de speciaal daarvoor geschikte olie over de volle breedte van de toevoeropening over de snijwalsen. Laat daarna het snijwerk met de "R" toets achteruit lopen, tot alle papierrestanten verdwenen zijn. Het oliën van snijwerken in strokenuitvoering verbetert de snijprestaties en vermijdt knarsende geluiden veroorzaakt door vastzittende papierresten.  

De datavernietiger trekt geen papier naar binnen, terwijl de motor wel loopt.

Controleer allereerst, of de toevoeropening boven het snijwerk verstopt is of dat er papier in zit. Door het verwijderen van het papier wordt de storing opgeheven. Gaat de storing echter gepaard met ongewoon geruis, kunnen afgebroken tandwielen hiervan de oorzaak zijn. Indien er geen ongewone geruisen bij komen, bestaat de mogelijkheid, dat de snijwalsen versleten zijn. Neem in dat geval contact op met onze Service-afdeling.

Bij het vernietigen is er een papierophoping ontstaan.

Werd een papierophoping veroorzaakt, dan stopt het apparaat. Door het indrukken van de "R" toets kan het papier een stukje achteruit getrokken worden. Is de papierophoping daarmee niet op te heffen, maak dan het opeengeperste papier vochtig met een behoorlijke hoeveelheid van de speciale snijwalsenolie en laat dit gedurende 60 minuten goed inweken. Aansluitend kan de papierprop met een dun stukje karton naar beneden gedrukt worden. Let er op, dat uw apparaat gedurende het doordrukken ingeschakeld is, daardoor kan de motor het opheffen van de blokkade ondersteunen. Laat de papierophoping zich met deze methode niet opheffen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat start niet, wanneer papier ingevoerd wordt.

Het apparaat schakelt uit, wanneer er druk op het veiligheidselelement uitgevoerd wordt. Test u alstublieft als eerste, of het bovenste gedeelte correct op het opvanggedeelte is geplaatst. Indien het apparaat overbelast werd, dient u het apparaat circa 15 tot 20 minuten af te laten koelen. Daarna zou het apparaat weer moeten functioneren. Mocht de fout na deze werkwijze niet verholpen zijn, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat loopt niet, er staat geen stroom op.

Controleer alstublieft, of het bovenste gedeelte correct op het opvanggedeelte is geplaatst. De schakelaar aan de achterzijde van het apparaat dient op "i" te staan. Indien het apparaat nog steeds niet functioneert, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.

Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.