FAQs Papiervernietigers

9
De snijprestaties van de datavernietiger nemen af en er ontstaat toenemende geruisontwikkeling.

Bij teruglopende snijprestaties, geruisontwikkeling of na het ledigen van de papierhouder dient u het snijwerk te oliën. Spuit de speciale snijwalsenolie  over de volledige breedte van de toevoerschacht op de snijwalsen. Laat daarna het snijwerk door middel van de "R" toets achterwaarts lopen tot alle papierrestanten losgelaten hebben. Het oliën van snijwerken in strokenuitvoering verbetert de snijprestaties en vermijdt knarsende geluiden veroorzaakt door vastzittende papierresten.  

Bij het vernietigen is een papierophoping ontstaan. Het aanduidingselement "Snijwerk blokkeert" licht op.

Werd een papierophoping veroorzaakt, dan stopt het apparaat. Door het indrukken van de "R" toets kan het papier een stukje achteruit getrokken worden. Is de papierophoping daarmee niet op te heffen, maak dan het opeengeperste papier vochtig met een behoorlijke hoeveelheid van de speciale snijwalsenolie en laat dit gedurende 60 minuten goed inweken. Aansluitend kan de papierprop met een dun stukje karton naar beneden gedrukt worden. Let er op, dat uw apparaat gedurende het doordrukken ingeschakeld is, daardoor kan de motor het opheffen van de blokkade ondersteunen. Laat de papierophoping zich met deze methode niet opheffen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat start, hoewel er geen papier is ingevoerd.

Controleer alstublieft of de lichtschakelaar in de toevoerschacht niet onder het stof zit. Deze kunt u eenvoudig schoonmaken met een droog penseeltje of via een busje perslucht. Wordt de fout daarmee niet verholpen, neemt u dan contact op met onze Service-afdeling

De aanduiding "Snijwerk blokkeert" licht op, het apparaat werd overbelast.

Laat het apparaat alstublieft voor opnieuw gebruik circa 30 minuten afkoelen. Wordt de fout met deze werkwijze niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De aanduiding "Opvangbak vol" licht op.

Ledig alstublieft de opvanghouder. Indien de LED na het ledigen van de opbangbak niet uit gaat, controleer dan ook alstublieft de zak-vol-klep, die zich onderaan het snijwerk bevindt. Deze wijst in de uitgangspositie recht naar beneden.  Wordt de fout met deze werkwijze niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De aanduiding "Opvanghouder open/veiligheidselement ingedrukt" licht op.

Controleert u alstublieft, of de snijgoedopvang correct in de onderkast is geplaatst. Aan de snijgoedhouder bevindt zich rechts boven aan de binnenzijde een zwarte magneet. Controleer alstublieft, of deze magneet zich in de daarvoor bestemde uitsparing bevindt. Let op dat het veiligheidselement niet ingedrukt is en op de juiste wijze geplaatst is. Licht de LED desondanks op, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat start niet, wanneer papier wordt ingevoerd.

Controleer alstublieft allereerst, of het veiligheidselement aan de toevoeropening goed geplaatst is. Het apparaat schakelt uit, wanneer er druk op het veiligheidselement uitgeoefend wordt. Druk het veiligheidselement naar beneden, tot het ineengesoten is. Is het veiligheidselelement ineengesloten, controleer dan alstublieft, of het bovenste gedeelte correct op de opvanghouder is geplaatst.  Indien het apparaat is overbelast, moet u het circa 30 minuten laten afkoelen. Daarna zou het apparaat weer moeten functioneren. Wordt de fout met deze werkwijze niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De aanduiding "Snijwerk blokkeert" licht op.

Tijdens het vernietigen van papier is een fout opgetreden. Verwijder alstublieft, indien nodig met behulp van de "R"-toets, het papier welke zich in het snijwerk bevindt. Wordt de fout met deze werkwijze niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.