FAQs Papiervernietigers

11
Het apparaat is verstopt en functioneert daardoor niet meer.

Probeer alstublieft, het ingeklemde papier tussen het snijwerk met een ruime hoeveelheid speciale snijwalsenolie te weken. Zorg er alstublieft voor, dat zich wat papier in de opvangbak bevindt, om onnodige vervuiling te voorkomen. Nadat de ophoping iets geweekt is probeert u, deze met een dun stukje karton neerwaarts te drukken. Mocht de ophopig hierdoor niet opgeheven worden, neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het snijwerk van het apparaat loopt alleen nog achterwaarts.

De fotocel in de papiertoevoerschacht is defect.  Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het cd-snijwerk functioneert niet meer.

Controleer alstublieft, of de papiertoevoerschacht verstopt is. Is dat niet het geval, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat loopt wel, het papier wordt niet ingetrokken. / het apparaat "ratelt".

Controleer alstublieft, of de papiertoevoerschacht verstopt is. Is dat niet het geval, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De snijprestaties van de datavernietiger nemen af en er ontstaat in toenemende mate geruisontwikkeling.

Bij teruglopende snijprestaties, geruisontwikkeling of na het ledigen van de papieropvangbak behoort u de snijwalsen te oliën. Spuit de speciale snijwalsenolie over de gehele breedte van de toevoeropening op de snijwalsen. Laat daarna het snijwerk met de "R" toets achteruit lopen tot alle papierrestanten verdwenen zijn. Leidt deze methode niet tot een oplossing, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat schakelt na het vernietigen niet meer uit.

De fotocel is onderbroken. Deze kan met een busje perslucht gereinigd worden. Let er alstublieft op, dat zowel de zender alsook de tegenover liggende ontvanger gereinigd worden. Wordt de storing daarmee niet verholpen, controleer dan de fotocel van de cd-toevoerschacht op dezelfde wijze. Indien dit niet tot een oplossing leidt, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat toont "Opvagbak vol" aan.

Ledig alstublieft de opvangbak. Licht de aanduiding dan nog steeds op, reinig dan alstublieft de vulstandsensor, die zich aan de onderkant van de snijkop bevindt. deze is met een droge penseel, met perslucht of met een zachte doek te reinigen. Zou de LED desondanks blijven oplichten, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat schakelt plotseling uit, hij vernietigt niet meer.

Dit probleem kan veroorzaakt worden, doordat de motor overbelast werd. Laat u in dit geval alstublieft de datavernietiger voor het volgende gebruik eerst circa 30 minuten afkoelen. Wordt het probleem daarmee niet opgelost, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De LEDs lichten onregelmatig op.

Dit duidt op een defecte aansturing. Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat geeft "Papierophoping" aan.

Bij papierophoping licht de aanduiding in het bedieningspaneel op en het apparaat wordt automatisch in zijn achteruit gezet. Daardoor wordt het papier teruggeduwd en zodoende de papierophoping opgeheven. Indien het papier automatisch niet voldoende naar achteren geduwd wordt, drukt en houdt u de "R" toets, om het papier te verwijderen. Zou de papierophoping zo niet opgeheven kunnen worden, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.

Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.