FAQs Papiervernietigers

8
Het apparaat schakelt na het vernietigen niet meer uit.

De fotocel is onderbroken, Deze kan met een busje perslucht gereinigd worden. Let u er alstublieft op, dat u beide zijden (de zender en de er tegenover liggende ontvanger) allebei reinigt, de zender bevindt zich in de papiertoevoerschacht, de ontvanger in de cd-toevoerschacht.  Mocht de klacht hierdoor niet opgeheven worden, neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat loopt alleen nog achterwaarts

De fotocel in de papiertoevoerschacht is defect.  Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat krijgt geen stroom. LEDs lichten zowel in de "Auto" alsook in "REV"-modus niet op.

Controleer alstublieft, of het bovengedeelte correct is geplaatst. Bij het opzetten is een "klik" hoorbaar.Dit geluid wordt veroorzaakt door een klein kunststof lipje, dat zich aan de binnenzijde van het zichtvenster (van de opvangbak) bevindt. Is dit kunststof lipje afgebroken of verbogen, wordt de contactschakelaar aan het bovengedeelte niet correct ingedrukt en de stroomvoorziening wordt niet geactiveerd. Indien het lipje ontbreekt, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat geeft "Overbelast" aan, het rode LED licht op.

Controleer alstublieft, of u niet meer dan 10 vellen 80 gr-papier tegelijk heeft ingevoerd. Om de papierophopig op te heffen, laat u het snijwerk achteruit lopen via de instelling "Rev" op de schuifschakelaar. Wordt de ophoping niet opgelost, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat is verstopt en functioneert daardoor niet meer.

Probeer alstublieft, het ingeklemde papier tussen het snijwerk met een ruime hoeveelheid speciale snijwalsenolie te weken. Zorg er alstublieft voor, dat zich wat papier in de opvangbak bevindt, om onnodige vervuiling te voorkomen. Nadat de ophoping iets geweekt is probeert u, deze met een dun stukje karton neerwaarts te drukken. Mocht de ophopig hierdoor niet opgeheven worden, neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het cd-snijwerk functioneert niet meer.

Controleer alstublieft, of de papiertoevoerschacht verstopt is. Is dat niet het geval, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat loopt wel, het papier wordt niet ingetrokken. / het apparaat "ratelt".

Controleer alstublieft, of de papiertoevoerschacht verstopt is. Is dat niet het geval, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.

Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.