FAQs Papiervernietigers

16
De snijprestaties van de datavernietiger nemen af en de geruisvorming neemt toe.

Bij afnemende snijprestaties, geruistoename of na het leegmaken van de papieropvang dient u het snijwerk te oliën. Spuit de speciaal daarvoor geschikte snijwalsenolie over de volle breedte van de toevoeropening over de snijwalsen. Laat daarna het snijwerk met de "R" toets achteruit lopen, tot alle papierrestanten verdwenen zijn. Het oliën van snijwerken in strokenuitvoering verbetert de snijprestaties en vermijdt knarsende geluiden veroorzaakt door vastzittende papierresten.  

Het papier wordt een klein stukje ingevoerd en loopt dan meteen weer achteruit.
Het apparaat start niet, wanneer papier ingevoerd wordt.

Het apparaat schakelt uit, wanneer er druk op het veiligheidselement wordt uitgeoefend, Controleer alstublieft, of het bovenste gedeelte correct op het opvanggedeelte is geplaatst. Daarna zou het apparaat weer functioneren. Kan de fout op deze manier niet verholpen worden, neemt u dan contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger start niet, het groene LED ""Bedrijfsklaar" licht niet op.

Controleer alstublieft, of de stroomtoevoer correct aangesloten is en de schakelaar op "i" staat. Laat het apparaat zich desondanks niet aan zetten, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat start, hoewel er geen papier ingevoerd werd.

Controleer alstublieft of de lichtschakelaar in de toevoerschacht niet onder het stof zit. Deze kunt u schoonmaken met een penseeltje of via een busje perslucht. Wordt de fout daarmee niet verholpen, neemt u dan contact op met onze Service-afdeling

De datavernietiger schakelt niet af, hij loopt in "Duurloop".

Controleer alstublieft of de lichtschakelaar in de toevoerschacht niet onder het stof zit. Deze kunt u schoonmaken met een penseeltje of via een busje perslucht. Wordt de fout daarmee niet verholpen, neemt u dan contact op met onze Service-afdeling

Het snijwerk van de datavernietiger loopt achteruit en niet vooruit.

Dit duidt op een defect aan de besturing of lichtschakelaar. Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De aanduiding "Snijwerk blokkeert" knippert.

Tijdens het vernietigen is een fout opgetreden. Verwijder alstublieft, indien nodig met behulp van de "R" toets, het papier dat zich in het snijwerk bevindt. Wordt daarmee de fout niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De aanduiding "Opvangbak open / veiligheidselement gedrukt" licht op.

Controleer alstubieft, of de snijgoedopvang op de juiste wijze in de onderkast geplaatst is. Let erop, dat het veiligheidselement niet ingedrukt is. Licht de LED nog steeds op, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De aanduiding "Opvangbak vol" licht op.

Ledig alstublieft de snijgoedopvang. Wanneer de LED na het ledigen van de opvanghouder niet uit gaat, kan de "zak-vol-klep" zijn blijven hangen. Deze zwarte klep bevindt zich onder het snijwerk, in de standaard positie staat de klep neerwaarts. Probeer de klep met de hand voorzichtig heen en weer te bewegen. Wordt de klacht daarmee niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De aanduiding "Snijwerk blokkeert" licht op, het apparaat werd overbelast.

Laat u alstublieft het apparaat voor hernieuwde ingebruikname circa 20 minuten afkoelen. Wanneer de fout daarmee niet verholpen wordt, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De aanduiding "Bedrijfsklaar" licht met regelmatige tijdsafstand kort op.

Het apparaat werd gedurende 2 minuten niet gebruikt. Het apparaat bevindt zich daardoor in de automatische standby-modus. Zodra papier wordt ingevoerd, start het apparaat automatisch. Zou deze aanduiding blijvend verschijnen, nemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger trekt geen papier naar binnen, hoewel de motor loopt (ook: de motor "ratelt").

Controleer allereerst, of de toevoeropening boven het snijwerk verstopt is of dat er papier in zit. Door het verwijderen van het papier wordt de storing opgeheven. Gaat de storing echter gepaard met ongewoon geruis, kunnen afgebroken tandwielen hiervan de oorzaak zijn. Indien er geen ongewone geruisen bij komen, bestaat de mogelijkheid, dat de snijwalsen versleten zijn. Neem in dat geval contact op met onze Service-afdeling.

Tijdens de vernietiging is een papierophoping ontstaan. Het aanduidingselement "Snijwerk blokkeert" licht op.

Werd een papierophoping veroorzaakt, loopt het snijwerk voor enkele seconden achterwaarts en schuift het papier eruit. Indien gewenst kan het papier via de "R"-toets nog verder achteruit lopen. Is de papierophoping daarmee niet te verhelpen, week dan het opeengeperste materiaal ruim met de speciale snijwalsen-olie gedurende circa 60 minuten, Daarna kan het papier met een dun stukje karton naar benden gedrukt worden. Let u er alstublieft op, dat het apparaat tijdens het doordrukken is ingeschakeld., daardoor kan de motor de verwijdering van de blokkade ondersteunen.  Laat zich de papierophoping met de handeling niet opheffen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat bromt zodra papier ingevoerd wordt, het papier wordt niet naar binnen getrokken, loopt alleen achteruit.

Dit duidt op een defecte condensator. Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.

Neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.