FAQs Papiervernietigers

6
De snijprestaties van de datavernietiger nemen af en er ontstaat een toenemende geruisontwikkeling.

Bij teruglopende snijprestaties, geruisontwikkeling of na het ledigen van de papierhouder dient u het snijwerk te oliën. Spuit de speciale snijwalsenolie over de volledige breedte van de toevoerschacht op de snijwalsen. Laat daarna het snijwerk door middel van de "R"toets achterwaarts lopen tot alle papierrestanten losgelaten hebben. Het oliën van snijwerken in strokenuitvoering verbetert de snijprestaties en vermijdt knarsende geluiden veroorzaakt door vastzittende papierresten.  

Het apparaat krijgt geen stroom.

Controleer alstublieft, of het bovenste gedeelte correct op de opvanghouder is geplaatst. De schakelaar op de achterzijde van het apparaat dient op "ï" te staan. Werkt het apparaat dan nog niet, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Tijdens de vernietiging is een papierophoping ontstaan.

Werd een papierophoping veroorzaakt, dan stopt het apparaat. Door het indrukken van de "R" toets kan het papier een stukje achteruit getrokken worden. Is de papierophoping daarmee niet op te heffen, maak dan het opeengeperste papier vochtig met een behoorlijke hoeveelheid van de speciale snijwalsenolie en laat dit gedurende 60 minuten goed inweken. Aansluitend kan de papierprop met een dun stukje karton naar beneden gedrukt worden. Let er op, dat uw apparaat gedurende het doordrukken ingeschakeld is, daardoor kan de motor het opheffen van de blokkade ondersteunen. Laat de papierophoping zich met deze methode niet opheffen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

Het apparaat start niet, wanneer papier wordt ingevoerd.

Controleer alstublieft allereerst, of het veiligheidselement aan de toevoeropening goed geplaatst is. Het apparaat schakelt uit, wanneer er druk op het veiligheidselement uitgeoefend wordt. Druk het veiligheidselement naar beneden, tot het ineengesloten is. Is het veiligheidselelement ineengesloten, controleer dan alstublieft, of het bovenste gedeelte correct op de opvanghouder is geplaatst. Indien het apparaat is overbelast, moet u het circa 30 minuten laten afkoelen. Daarna zou het apparaat weer moeten functioneren. Wordt de fout met deze werkwijze niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

De datavernietiger trekt geen papier naar binnen, hoewel de motor loopt.

Controleer allereerst, of de toevoeropening boven het snijwerk verstopt is of dat er papier in zit. Door het verwijderen van het papier wordt de storing opgeheven. Gaat de storing echter gepaard met ongewoon geruis, kunnen afgebroken tandwielen hiervan de oorzaak zijn. Indien er geen ongewone geruisen bij komen, bestaat de mogelijkheid, dat de snijwalsen versleten zijn. Neem in dat geval contact op met onze Service-afdeling.

Ik heb een ander probleem met mijn apparaat.