FAQs Papiervernietigers

De rode LED "Opvanghouder vol/ofpen" licht op, de datavernietigers schakelt uit.

Ledig alstublieft de opvanghouder zodra deze vol is, omdat bij herhaald aandrukken van het vernietigde materiaal functiestoringen kunnen optreden. Licht de rode LED na het ledigen toch weer op, controleer dan of de deur van de onderkast op juiste wijze dicht is. Controleer dan ook het frame waar de zak inhangt, wanneer deze niet correct is geplaatst, kan de deur niet goed gesloten worden. Licht de LED desondanks toch nog op, is eventueel het zak-vol-klepje geblokkeerd, die zich onder de snijwalsen bevindt. Deze kan bij uitgeschakeld apparaat met de hand losgemaakt worden, de klep wijst in de basisstand naar beneden. Wordt de klacht niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

1
Erstellt:
1
1