FAQs Niszczarki dokumentów

9
Urządzenie nie uruchamia się, gdy podawany jest papier.

Należy sprawdzić, czy osłona bezpieczeństwa na szczelinie doprowadzającej jest zaczepiona poprawnie. Urządzenie wyłącza się, gdy wywierany jest nacisk na osłonę bezpieczeństwa. Wcisnąć osłonę bezpieczeństwa w dół, aż zaskoczy. Jeśli osłona bezpieczeństwa jest zaczepiona, należy sprawdzić, czy kosz jest poprawnie umieszczony w szafce dolnej.  Następnie urządzenie powinno znów funkcjonować. Jeśli usunięcie błędu w przedstawiony powyżej sposób nie będzie możliwe, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie uruchamia się, mimo że nie podano papieru.

Należy sprawdzić, czy fotokomórka w kasecie podającej nie jest zakurzona. Można ją oczyścić za pomocą suchego pędzla, miękkiej szmatki lub sprężonego powietrza. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Świeci się wskaźnik „Zablokowany mechanizm tnący”, urządzenie jest przeciążone.

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy poczekać ok. 30 minut, aż urządzenie ostygnie. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Miga wskaźnik „Zablokowany mechanizm tnący”.

Podczas niszczenia papieru wystąpił błąd. Należy usunąć, w razie konieczności także za pomocą przycisku „R”, papier znajdujący się w mechanizmie tnącym. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Świeci się wskaźnik „Pełen pojemnik na ścinki”.

Należy opróżnić pojemnik na ścinki. Jeśli po opróżnieniu pojemnika dioda LED nie gaśnie, należy sprawdzić także klapę pełnego worka, która znajduje się pod mechanizmem tnącym. W pozycji podstawowej wskazuje pionowo w dół. Jeśli nie da się usunąć usterki w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Świeci się wskaźnik „Pojemnik otwarty/naciśnięta osłona bezpieczeństwa”.

Należy sprawdzić, czy pojemnik na ścinki został poprawnie włożony w szafce dolnej. Na pojemniku na ścinki po prawej stronie na górze wewnątrz znajduje się czarny magnez. Należy sprawdzić, czy ten magnez znajduje się w przeznaczonym na niego wgłębieniu. Należy zwrócić uwagę na to, aby osłona bezpieczeństwa była poprawnie zaczepiona i nie została naciśnięta. Jeśli dioda LED nadal się świeci, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Podczas niszczenia dokumentów doszło do zacięcia papieru. Świeci się element wyświetlacza „Zablokowany mechanizm tnący”.

Jeśli doszło do zacięcia papieru, mechanizm tnący będzie cofał się przez kilka sekund i wyciągnie papier. Ewentualnie można wycofać papier po naciśnięciu na przycisk „R”. Jeśli w ten sposób nie można usunąć zacięcia papieru, można namoczyć zacięty papier za pomocą dużej ilości specjalnego oleju do zespołu tnącego przez ok. 60 minut. Następnie można przecisnąć papier w dół za pomocą cienkiego kartonu. Należy zwrócić uwagę na to, aby podczas przeciskania urządzenie było włączone. W ten sposób silnik może ułatwić usuwanie blokady. Jeśli postępowanie w przedstawiony powyżej sposób nie pomoże zlikwidować blokady, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Wydajność cięcia niszczarki dokumentów zmniejsza się i urządzenie generuje coraz większy poziom hałasu.

W przypadku zmniejszającej się wydajności cięcia, generowania hałasu lub po opróżnieniu pojemnika na papier należy nasmarować mechanizm tnący. Spryskać wałki tnące specjalnym olejem na całej szerokości szczeliny podawczej. Następnie za pomocą przycisku „R” wycofać mechanizm tnący, aż zostaną usunięte wszystkie resztki papieru. Smarowanie mechanizmu tnącego za pomocą cięcia pasków poprawia wydajność cięcia i zapobiega powstawaniu odgłosów piszczenia spowodowanych zablokowanymi resztkami papieru.

Mam inny problem z urządzeniem.

Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.