FAQs Niszczarki dokumentów

3
Urządzenie przesuwa się tylko do tyłu.

Należy sprawdzić, czy rozpoznawanie papieru w szczelinie doprowadzającej działa poprawnie i nie jest zakurzone. Jeśli jest zablokowane, można spróbować poluzować je ręcznie. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie nie przesuwa się ani do przodu, ani do tyłu.

Wystąpił problem ze stycznikiem. Należy sprawdzić, czy kosz jest poprawnie nałożony. Jeśli kosz jest poprawnie nałożony, oznacza to, że łącznik migowy jest uszkodzony. W tym przypadku należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Mam inny problem z urządzeniem.