FAQs Niszczarki dokumentów

15
Urządzenie uruchamia się, mimo że nie podano papieru.

Należy sprawdzić, czy fotokomórka w kasecie podającej nie jest zakurzona. Można ją oczyścić za pomocą suchego pędzla, miękkiej szmatki lub sprężonego powietrza. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie włącza się, świeci się dioda LED „Otwarty pojemnik”.

Należy sprawdzić, czy pojemnik na ścinki został poprawnie włożony w szafce dolnej. Na pojemniku na ścinki po prawej stronie na górze wewnątrz znajduje się czarny magnez. Należy sprawdzić, czy ten magnez znajduje się w przeznaczonym na niego wgłębieniu. Jeśli dioda LED nadal się świeci, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie wyłącza się, pracuje w „trybie ciągłym”.

Należy sprawdzić, czy fotokomórka w kasecie podającej nie jest zakurzona. Można ją oczyścić za pomocą suchego pędzla, miękkiej ścierki lub sprężonego powietrza. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Świeci się wskaźnik „Pełen pojemnik”.

Należy opróżnić kosz. Jeśli ten wskaźnik nadal pojawia się po ponownym włożeniu pustego kosza, należy sprawdzić, czy klapa pełnego worka nie jest zablokowana pod mechanizmem tnącym. W pozycji podstawowej wskazuje pionowo w dół. Jeśli nie da się usunąć usterki w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie włącza się, świeci się dioda LED „Zablokowany mechanizm tnący”.

Urządzenie jest przeciążone. Należy poczekać ok. 20 minut, aż niszczarka dokumentów ostygnie. Jeśli dioda LED nadal się świeci, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie nie uruchamia się, gdy podawany jest papier.

Najpierw należy sprawdzić, czy świeci dioda LED „gotowość do pracy”. Gdy dioda LED świeci się i nie jest wyświetlany żaden inny komunikat o błędach, wskazuje to na uszkodzoną fotokomórkę. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Podczas niszczenia dokumentów doszło do zacięcia papieru. Świeci się element wyświetlacza „Zablokowany mechanizm tnący”.

Jeśli doszło do zacięcia papieru, mechanizm tnący będzie cofał się przez kilka sekund i wyciągnie papier. Ewentualnie można wycofać papier po naciśnięciu na przycisk „R”. Jeśli w ten sposób nie można usunąć zacięcia papieru, można namoczyć zacięty papier za pomocą dużej ilości specjalnego oleju do zespołu tnącego przez ok. 60 minut. Następnie można przecisnąć papier w dół za pomocą cienkiego kartonu. Należy zwrócić uwagę na to, aby podczas przeciskania urządzenie było włączone. W ten sposób silnik może ułatwić usuwanie blokady. Jeśli postępowanie w przedstawiony powyżej sposób nie pomoże zlikwidować blokady, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów przesuwa się tylko do tyłu, a nie do przodu.

Wskazuje to na wadę układ sterowniczego lub fotokomórki. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie wciąga papieru, mimo że silnik jest włączony (także: silnik „grzechocze”).

Należy najpierw sprawdzić, czy szczelina podawcza jest zablokowana nad mechanizmem tnącym. Usterkę można usunąć po wyjęciu papieru. Jeśli jednak wraz z usterką pojawiają się nietypowe odgłosy, przyczyną usterki mogą być złamane koła zębate. Jeśli nie występują żadne nietypowe odgłosy, istnieje możliwość, że wałki tnące są zużyte. W obydwu przypadkach należy nawiązać z nami kontakt. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie buczy po podaniu papieru, papier nie jest wciągany. Niszczarka dokumentów przesuwa się tylko do tyłu.

Wskazuje to na uszkodzony kondensator. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie włącza się, zielona dioda LED „gotowości do pracy” nie świeci się.

Sprawdzić, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone, a wyłącznik zasilania jest ustawiony na „I”. Jeśli mimo to nie można włączyć urządzenia, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Wskaźnik „Gotowość do pracy” rozbłyskuje się na krótko w regularnych odstępach czasu.

Urządzenie nie było używane przez 2 minuty. Jest w automatycznym trybie oczekiwania. Po podaniu papieru urządzenie uruchomi się automatycznie. Jeśli ten wskaźnik stale się świeci, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Papier jest wciągany przez krótki czas i od razu znowu się cofa.

Wskazuje to na uszkodzony czujnik obrotów. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Wydajność cięcia niszczarki dokumentów zmniejsza się i urządzenie generuje coraz większy poziom hałasu.

W przypadku zmniejszającej się wydajności cięcia, generowania hałasu lub po opróżnieniu pojemnika na ścinki należy nasmarować mechanizm tnący (w przypadku cięcia na ścinki). Spryskać wałki tnące specjalnym olejem na całą szerokość szczeliny podawczej. Następnie za pomocą przycisku „R” wycofać mechanizm tnący, aż zostaną usunięte wszystkie resztki papieru. Smarowanie mechanizmu tnącego za pomocą cięcia pasków poprawia wydajność cięcia i zapobiega powstawaniu odgłosów piszczenia spowodowanych zablokowanymi resztkami papieru.

Mam inny problem z urządzeniem.

Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.