FAQs Niszczarki dokumentów

23
Mimo wprowadzenia papieru niszczarka dokumentów nie uruchamia się, na wyświetlaczu pojawia się ekran „brudna fotokomórka“.

Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem sieciowym. Proszę sprawdzić, czy fotokomórka w gnieździe wlotowym nie jest zakurzona. Można ją wyczyścić miękką szmatką, suchym pędzlem lub sprężonym powietrzem. W miarę możliwości proszę równocześnie również wyczyścić sprężonym powietrzem fotokomórkę (opcjonalnej) szczeliny wlotowej płyt CD. Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie nie uruchamia się, gdy podawany jest papier.

Proszę najpierw sprawdzić, czy na wyświetlaczu zgasł już ekran „system nie jest gotowy“. Komunikat powinien zgasnąć po ok. 10 sekundach od włączenia urządzenia. Jeśli ten komunikat pozostaje na wyświetlaczu i nie jest wyświetlany żaden inny komunikat o błędzie, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie uruchamia się, mimo że nie podawano papieru.

Proszę najpierw sprawdzić, czy na wyświetlaczu zgasł już ekran „zakurzona fotokomórka“. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem sieciowym. Jeśli na wyświetlaczu ponownie pojawi się ekran „zakurzona fotokomórka“, proszę sprawdzić, czy fotokomórka w gnieździe wlotowym nie jest zakurzona. Można ją wyczyścić miękką szmatką, suchym pędzlem lub sprężonym powietrzem. Proszę równocześnie również wyczyścić fotokomórkę (opcjonalnej) szczeliny wlotowej płyt CD.Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Natychmiast po podaniu papieru urządzenie sygnalizuje „zator papieru“ (w urządzeniach z oddzielnym mechanizmem do cięcia płyt CD).

Ta awaria ma tę właściwość, że w przypadku natychmiastowego zatrzymania mechanizmu tnącego przy wkładaniu papieru lub płyty CD w szczelinie wlotowej jest już obecny materiał. Proszę sprawdzić, czy fotokomórki są już zablokowane przez materiał. Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób lub jeśli nie ma możliwości wyczyszczenia fotokomórki, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie wciąga papieru, mimo że silnik pracuje (również: „terkoczący dźwięk”).

Proszę najpierw sprawdzić, czy nie jest zatkana szczelina wlotowa nad mechanizmem tnącym. Naciśnięcie położonego na wyświetlaczu paska zmiany kierunku powoduje obracanie się mechanizmu tnącego wstecz, a w konsekwencji transport papieru w górę. Usuwając papier, można naprawić usterkę. Jeśli nie pomogło to usunąć błędu lub jeśli wałki tnące nie obracają się w żadnym kierunku, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie uruchamia się, na wyświetlaczu pojawia się ekran „otwarte drzwi“.

Proszę najpierw sprawdzić, czy drzwi dolnej szafki są dobrze zamknięte, w przeciwnym razie styk nie łączy. Następnie należy sprawdzić, czy wymiar szczeliny drzwi i górnej części obudowy są równomierne na całej długości. Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Po włączeniu urządzenie sygnalizuje „zator papieru“, mimo że nie wkładano papieru.

Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem sieciowym. Proszę sprawdzić, czy fotokomórka we wlocie papieru nie jest zabrudzona, uszkodzona lub wyłamana. Można ją wyczyścić miękką szmatką, suchym pędzlem lub sprężonym powietrzem.  Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Wyświetlacz przedstawia „otwarty element bezpieczeństwa“.

Ekran pojawia się, jeśli po napełnieniu automatycznej olejarki element bezpieczeństwa nie zostaje całkowicie wczepiony. Proszę z powrotem wczepić element bezpieczeństwa. Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie włącza się, wyświetlacz się nie świeci.

Proszę sprawdzić, czy dopływ prądu został prawidłowo podłączony i czy wyłącznik sieciowy jest ustawiony na „I“. Jeśli mimo to nie można włączyć urządzenia, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Wyświetlacz sygnalizuje „awarię napędu“, nie ma zatoru papieru.

Urządzenie zostało przeciążone. Proszę odczekać przez ok. 20 minut, aż niszczarka dokumentów ostygnie. Jeśli wyświetlacz wyświetla awarię również, gdy niszczarka jest zimna, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie wyłącza się, pracuje bez przerwy.

Jeśli urządzenie jest w trybie ciągłym (naciskano na wyświetlacz przez ponad 3 sekundy), to urządzenie wyłączy się dopiero po ponownym naciśnięciu wyświetlacza. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem sieciowym.  Proszę sprawdzić, czy fotokomórka w gnieździe wlotowym nie jest zakurzona. Można ją wyczyścić miękką szmatką, suchym pędzlem lub sprężonym powietrzem. Proszę równocześnie również skontrolować fotokomórkę (opcjonalnej) szczeliny wlotowej płyt CD. Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Podczas niszczenia doszło do zatoru papieru. Wyświetlacz wyświetla „zator papieru”.

Jeśli został spowodowany zator papieru, to mechanizm tnący przez kilka sekund biegnie wstecz i wysuwa papier. W razie potrzeby można cofnąć papier za pomocą paska zmiany kierunku ruchu, znajdującego się na wyświetlaczu. Jeśli w ten sposób nie można usunąć zatoru papieru, proszę na ok. 60 minut namoczyć zator w dużej ilości specjalnego oleju do niszczarek. Następnie cienkim kartonem można przecisnąć papier w dół. Proszę dopilnować, żeby podczas przeciskania papieru urządzenie było włączone; w ten sposób silnik może pomagać usunąć blokadę. Jeśli w ten sposób nie można usunąć zatoru papieru, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Wyświetlacz przedstawia „aktywny element bezpieczeństwa“.

Ten ekran pojawia się, jeśli podczas procesu niszczenia na element bezpieczeństwa jest wywierany nacisk. Proszę z powrotem wczepić element bezpieczeństwa. Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Na wyświetlaczu widnieje ekran „pełny pojemnik“.

Proszę opróżnić pojemnik odbiorczy. Jeśli po ponownym włożeniu pustego pojemnika odbiorczego ten ekran nadal się pojawia, to być może klapa pełnego worka wisi poniżej mechanizmu tnącego. W ustawieniu podstawowym jest ona skierowana pionowo w dół. Jeśli awaria nadal występuje, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Na wyświetlaczu widnieje ekran „pełny pojemnik na płyty CD“.

System działa na zasadzie wagowej. Nie decyduje poziom napełnienia, tylko ciężar w pojemniku. Proszę sprawdzić, czy uchwyt na pojemnik lekko chodzi i opróżnić pojemnik odbiorczy (opcjonalnego) mechanizmu do cięcia płyt.  W tym celu proszę wyjąć go w górę z mocowania. Jeśli błąd nadal występuje, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Ekran wyświetlacza ciemnieje.

Urządzenie nie było używane przez 2 minuty. Jest w automatycznym trybie gotowości. Urządzenie uruchomi się automatycznie natychmiast po podaniu papieru. Jeśli ten ekran jest wyświetlany przez cały czas, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Słabnie wydajność cięcia niszczarki i urządzenie pracuje coraz głośniej.

W razie spadku wydajności cięcia, hałasu oraz po opróżnieniu pojemnika na papier należy naoliwić mechanizm tnący (dotyczy cięcia ścinkowego). Specjalnym olejem spryskać wałki tnące przez szczelinę wlotową na całej jej szerokości. Potem za pomocą położonego na wyświetlaczu paska zmiany kierunku uruchomić mechanizm tnący w kierunku wstecznym, aż odczepią się wszystkie resztki papieru. Oliwienie mechanizmów tnących z cięciem ścinkowym poprawia wydajność cięcia i pozwala na uniknięcie hałasu na skutek zakleszczenia resztek papieru. Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Na wyświetlaczu jest widoczny ekran „blokady przycisków“, przedstawiony w formie kłódki.

Blokada przycisków jest aktywna. Żeby ją dezaktywować, proszę postępować zgodnie z opisem, podanym w instrukcji obsługi. Jeśli nie można usunąć awarii w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Wyświetlacz wyświetla „wykrycie metalu”.

Wykrywacz metalu wykrył metalowe elementy w szczelinie wlotowej mechanizmu tnącego. Aby usunąć papier ze szczeliny wlotowej, proszę uruchomić pasek zmiany kierunku, znajdujący się na górze wyświetlacza. Przed ponownym wprowadzeniem papieru proszę usunąć metal. Zatwierdzić awarię na wyświetlaczu. Możliwe, że urządzenie zatrzyma się, zanim metal dojdzie do szczeliny wlotowej. Jeśli nie można usunąć awarii w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Na wyświetlaczu jest komunikat „brak pliku systemowego“.

Uruchomiając oprogramowanie, urządzenie ominęło jeden plik. Proszę wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli nie można usunąć awarii w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Papier zostaje na krótko wciągnięty i natychmiast jest cofany.

Naoliwić mechanizm tnący (dotyczy cięcia ścinkowego). Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Wyświetlacz pokazuje komunikat „pusty zbiornik oleju“.

Proszę napełnić (opcjonalną) olejarkę specjalnym olejem do niszczarek HSM. Pojemność wynosi 250 ml. Olejarka znajduje się pod elementem bezpieczeństwa (czerwone zamknięcie obrotowe lub żółta kropla, tylko w przypadku funkcji cięcia ścinkowego).  Jeśli ten ekran potem nadal się świeci, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Proszę pamiętać: Przez ograniczony czas niszczarka może nadal pracować bez oleju. Należy jednak w najbliższym czasie uzupełnić olej, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu tnącego.

Mam inny problem z moim urządzeniem.