FAQs Niszczarki dokumentów

13
Wydajność cięcia niszczarki dokumentów zmniejsza się i urządzenie generuje coraz większy poziom hałasu.

W przypadku zmniejszającej się wydajności cięcia, generowania hałasu lub po opróżnieniu pojemnika na ścinki należy nasmarować mechanizm tnący. Spryskać wałki tnące specjalnym olejem na całej szerokości szczeliny podawczej. Następnie za pomocą przycisku ze strzałką cofania wycofać mechanizm tnący, aż zostaną usunięte wszystkie resztki papieru. Smarowanie mechanizmu tnącego za pomocą cięcia pasków poprawia wydajność cięcia i zapobiega powstawaniu odgłosów piszczenia spowodowanych zablokowanymi resztkami papieru.

Niszczarka dokumentów niszczy mniej kartek niż podano.

Należy zwrócić uwagę na to, że podana na urządzeniu wydajność niszczenia kartek odnosi się do papieru o grubości 80 g. Możliwe, że przyczyna leży także w tym, że mechanizm tnący funkcjonuje zbyt powolnie. W tym przypadku należy nasmarować krążki tnące za pomocą naszego specjalnego oleju do zespołu tnącego, pozostawić olej na krążkach przez pewien czas i następnie włączyć bieg wsteczny niszczarki dokumentów, aby osiągnąć optymalne rozłożenie specjalnego oleju. W niektórych przypadkach usterka jest spowodowana spadkiem napięcia podczas niszczenia. Jeśli to możliwe, podłączyć urządzenie do innego gniazdka.

Niszczarka dokumentów nie wciąga papieru, mimo że silnik jest włączony.

Następnie sprawdzić, czy szczelina podawcza jest zablokowana nad mechanizmem tnącym lub czy jest zajęta. Usterkę można usunąć po wyjęciu papieru. Jeśli jednak wraz z usterką pojawiają się nietypowe odgłosy, przyczyną usterki mogą być złamane koła zębate. Jeśli nie występują żadne nietypowe odgłosy, istnieje możliwość, że wałki tnące są zużyte. W tych przypadkach należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Silnik niszczarki dokumentów buczy, urządzenie nie włącza się.

W tym przypadku najczęściej uszkodzony jest kondensator. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów przesuwa się tylko do tyłu, a nie do przodu.

Należy najpierw sprawdzić, czy fotokomórka w podajniku papieru nie jest zakurzona. Można ją wyczyścić sprężonym powietrzem lub za pomocą miękkiej ścierki. Ten błąd może także wskazywać na wadę układ sterowniczego lub fotokomórki. Ewentualnie mogło dojść do uszkodzenia przełącznika kołyskowego dla ustawienia „w przód/wstecz”. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie wyłącza się, pracuje w „trybie ciągłym”.

Najpierw należy sprawdzić, czy fotokomórka przy szczelinie doprowadzającej papier jest zanieczyszczona. Znajduje się dokładnie po środku szczeliny doprowadzającej, można ją wyczyścić suchym pędzlem lub miękką ścierką. W przypadku ustalenia, że mechanizm tnący działa zbyt ciężko, należy naoliwić wałki tnące i następnie ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów po włączeniu wskazuje „zacięcie papieru” (przy cięciu na ścinki).

Możliwe, że fotokomórka jest zakurzona. Znajduje się po środku szczeliny doprowadzającej papier, można ją wyczyścić suchym pędzlem lub miękką ścierką. Istnieje także możliwość, że odbiornik i nadajnik fotokomórki nie znajdują się dokładnie na przeciwko siebie. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Papier jest wciągany i od razu znowu wycofywany.

Najpierw należy sprawdzić, czy mechanizm tnący nie jest zablokowany i czy działa sprawnie. Następnie należy spróbować nasmarować wałki tnące za pomocą specjalnego oleju do zespołu tnącego i włączyć bieg wsteczny. Jeśli mimo to papier cofa się, możliwe, że doszło do uszkodzenia czujnika obrotów. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Podczas niszczenia doszło do zacięcia papieru, miga dioda LED „Zacięcie papieru/silnik elektryczny przeciążony”.

Jeśli dojdzie do zacięcia papieru, można wycofać go po naciśnięciu na przycisk ze strzałką cofania. Jeśli w ten sposób nie można usunąć zacięcia papieru, można namoczyć zacięty papier za pomocą dużej ilości specjalnego oleju do zespołu tnącego przez ok. 60 minut. Następnie można przecisnąć papier w dół za pomocą cienkiego kartonu. Należy zwrócić uwagę na to, aby podczas przeciskania urządzenie było włączone. W ten sposób silnik może ułatwić usuwanie blokady. Jeśli postępowanie w przedstawiony powyżej sposób nie pomoże zlikwidować blokady, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie włącza się, czerwona dioda LED „Zacięcie papieru/silnik elektryczny przeciążony”.

Gdy silnik jest przegrzany, należy poczekać przez przynajmniej 30 minut, aż urządzenie ostygnie i spróbować ponownie. Sprawdzić także, czy pojemnik na ścinki w szafce dolnej ma poprawną pozycję. Przełącznik kołyskowy urządzenia musi być ustawiony na „strzałce w górę”. Jeśli po wykonaniu tej kontroli urządzenie nadal się nie uruchamia, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Czerwona dioda LED „Otwarte drzwi przednie”, urządzenie nie włącza się lub wyłącza się podczas eksploatacji.

Należy sprawdzić, czy drzwi przednie w szafce dolnej są poprawnie zamknięte. Możliwe, że ramy na ścinki są w nieprawidłowej pozycji w szafce dolnej, co sprawia, że nie można prawidłowo zamknąć drzwi przednich. Jeśli podczas procesu niszczenia otworzono drzwi, należy po zamknięciu drzwi ponownie włączyć niszczarkę dokumentów za pomocą zielonego przycisku zasilania. Jeśli w ten sposób nie da się usunąć komunikatu o błędzie, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Czerwona dioda LED „Pełny pojemnik na ścinki” świeci się, niszczarka dokumentów wyłącza się.

Należy opróżnić pojemnik na ścinki, gdy tylko się wypełni, ponieważ w przypadku wielokrotnego naciskania mogą pojawić się zakłócenia funkcjonowania na mechanizmie tnącym. Jeśli czerwona dioda LED nadal się świeci po opróżnieniu, możliwe, że została zablokowana klapa pełnego worka, która znajduje się pod mechanizmem tnącym. Można ją usunąć ręcznie po wyłączeniu urządzenia, w ustawieniu podstawowym wskazuje pionowo w dół. Jeśli to postępowanie nie będzie skuteczne, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Mam inny problem z urządzeniem.

Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.