FAQs Niszczarki dokumentów

Świeci się wskaźnik „Pojemnik otwarty/naciśnięta osłona bezpieczeństwa”.

Należy sprawdzić, czy pojemnik na ścinki został poprawnie włożony w szafce dolnej. Na pojemniku na ścinki po prawej stronie na górze wewnątrz znajduje się czarny magnez. Należy sprawdzić, czy ten magnez znajduje się w przeznaczonym na niego wgłębieniu. Należy zwrócić uwagę na to, aby osłona bezpieczeństwa była poprawnie zaczepiona i nie została naciśnięta. Jeśli dioda LED nadal się świeci, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1
Erstellt:
1
1