FAQs Niszczarki dokumentów

16
Wydajność cięcia niszczarki dokumentów zmniejsza się i urządzenie generuje coraz większy poziom hałasu.

W przypadku zmniejszającej się wydajności cięcia, powstania hałasu lub po opróżnieniu pojemnika na papier należy nasmarować mechanizm tnący. Spryskać wałki tnące specjalnym olejem na całej szerokości szczeliny podawczej. Następnie za pomocą przycisku „R” wycofać mechanizm tnący, aż zostaną usunięte wszystkie resztki papieru. Smarowanie mechanizmu tnącego za pomocą cięcia pasków poprawia wydajność cięcia i zapobiega powstawaniu odgłosów piszczenia spowodowanych zablokowanymi resztkami papieru.

Miga wskaźnik „Zablokowany mechanizm tnący”.

Podczas niszczenia papieru wystąpił błąd. Należy usunąć, w razie konieczności także za pomocą przycisku „R”, papier znajdujący się w mechanizmie tnącym. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie buczy po podaniu papieru, papier nie jest wciągany, przesuwa się tylko do tyłu.
Urządzenie nie uruchamia się, gdy podawany jest papier.

Urządzenie wyłącza się, gdy wywierany jest nacisk na osłonę bezpieczeństwa. Należy sprawdzić, czy część górna jest poprawnie nałożona na kosz.  Następnie urządzenie powinno znów funkcjonować. Jeśli usunięcie błędu w przedstawiony powyżej sposób nie będzie możliwe, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Świeci się wskaźnik „Pojemnik pełen”.

Należy opróżnić pojemnik na ścinki. Jeśli dioda LED po opróżnieniu pojemnika nie gaśnie, być może zwisa klapa pełnego worka. Ta czarna klapa znajduje się poniżej mechanizmu tnącego, w ustawieniu podstawowym wskazuje na dół. Należy spróbować oddzielić tę klapę ręcznie. Jeśli nie da się usunąć usterki w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Świeci się wskaźnik „Pojemnik otwarty/naciśnięta osłona bezpieczeństwa”.

Należy sprawdzić, czy pojemnik na ścinki został poprawnie włożony w szafce dolnej. Należy zwrócić uwagę na to, aby osłona bezpieczeństwa nie została naciśnięta. Jeśli dioda LED nadal się świeci, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Podczas niszczenia dokumentów doszło do zacięcia papieru. Świeci się element wyświetlacza „Zablokowany mechanizm tnący”.

Jeśli doszło do zacięcia papieru, mechanizm tnący będzie cofał się przez kilka sekund i wyciągnie papier. W razie potrzeby można dalej wycofać papier za pomocą przycisku „R”. Jeśli w ten sposób nie można usunąć zacięcia papieru, można namoczyć zacięty papier za pomocą dużej ilości specjalnego oleju do zespołu tnącego przez ok. 60 minut. Następnie można przecisnąć papier w dół za pomocą cienkiego kartonu. Należy zwrócić uwagę na to, aby podczas przeciskania urządzenie było włączone. W ten sposób silnik może ułatwić usuwanie blokady. Jeśli postępowanie w przedstawiony powyżej sposób nie pomoże zlikwidować blokady, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie uruchamia się, mimo że nie podano papieru.

Należy sprawdzić, czy fotokomórka w kasecie podającej nie jest zakurzona. Można ją oczyścić za pomocą suchego pędzla lub sprężonego powietrza. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Świeci się wskaźnik „Zablokowany mechanizm tnący”, urządzenie jest przeciążone.

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy poczekać ok. 20 minut, aż urządzenie ostygnie. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów przesuwa się tylko do tyłu, a nie do przodu.

Wskazuje to na wadę układ sterowniczego lub fotokomórki. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie wciąga papieru, mimo że silnik jest włączony (także: silnik „grzechocze”).

Należy najpierw sprawdzić, czy szczelina podawcza jest zablokowana nad mechanizmem tnącym. Usterkę można usunąć po wyjęciu papieru. Jeśli jednak wraz z usterką pojawiają się nietypowe odgłosy, przyczyną usterki mogą być złamane koła zębate. Jeśli nie występują żadne nietypowe odgłosy, istnieje możliwość, że wałki tnące są zużyte. W obydwu przypadkach należy nawiązać z nami kontakt. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie włącza się, zielona dioda LED „gotowości do pracy” nie świeci się.

Sprawdzić, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone, a wyłącznik zasilania jest ustawiony na „I”. Jeśli mimo to nie można włączyć urządzenia, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Wskaźnik „Gotowość do pracy” rozbłyskuje się na krótko w regularnych odstępach czasu.

Urządzenie nie było używane przez 2 minuty. Jest w automatycznym trybie oczekiwania. Po podaniu papieru urządzenie uruchomi się automatycznie. Jeśli ten wskaźnik stale się świeci, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Papier jest wciągany przez krótki czas i od razu znowu się cofa.

Wskazuje to na uszkodzony czujnik obrotów. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie wyłącza się, pracuje w „trybie ciągłym”.

Należy sprawdzić, czy fotokomórka w kasecie podającej nie jest zakurzona. Można ją oczyścić za pomocą suchego pędzla lub sprężonego powietrza. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Mam inny problem z urządzeniem.

Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.