FAQs Niszczarki dokumentów

8
Wydajność cięcia niszczarki dokumentów zmniejsza się i urządzenie generuje coraz większy poziom hałasu.

W przypadku zmniejszającej się wydajności cięcia, generowania hałasu lub po opróżnieniu pojemnika na ścinki należy nasmarować mechanizm tnący. Spryskać wałki tnące specjalnym olejem na całej szerokości szczeliny podawczej. Następnie za pomocą przycisku ze strzałką cofania wycofać mechanizm tnący, aż zostaną usunięte wszystkie resztki papieru. Smarowanie mechanizmu tnącego za pomocą cięcia pasków poprawia wydajność cięcia i zapobiega powstawaniu odgłosów piszczenia spowodowanych zablokowanymi resztkami papieru.

Niszczarka dokumentów przesuwa się tylko do tyłu, a nie do przodu.

Następnie należy sprawdzić, czy zaciął się uchwyt przełącznika rozpoznawania papieru. W tym przypadku można „odblokować” rozpoznawanie papieru. Istnieje także możliwość, że uchwyt przełącznika jest złamany. Możliwe jest także, że mikroprzełącznik znajdujący się za uchwytem przełącznika jest uszkodzony lub przełącznik kołyskowy ustawienia „w przód/wstecz” jest uszkodzony. W tych przypadkach należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie wyłącza się, pracuje w „trybie ciągłym”.

Odłączyć urządzenie od zasilania i sprawdzić najpierw, czy uchwyt przełącznikowy zacina się na szczelinie doprowadzającej. Można go łatwo „odblokować” samodzielnie. W przypadku ustalenia, że mechanizm tnący funkcjonuje zbyt powolnie, należy naoliwić wałki tnące i następnie ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli mechaniczne sterowanie nadążne nie funkcjonuje sprawnie, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie wciąga papieru, mimo że silnik jest włączony.

Następnie sprawdzić, czy szczelina podawcza jest zablokowana nad mechanizmem tnącym lub czy jest zajęta. Usterkę można usunąć po wyjęciu papieru. Jeśli jednak wraz z usterką pojawiają się nietypowe odgłosy, przyczyną usterki mogą być złamane koła zębate. Jeśli nie występują żadne nietypowe odgłosy, istnieje możliwość, że wałki tnące są zużyte. W tych przypadkach należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie uruchamia się.

Gdy silnik jest przegrzany, należy poczekać przez 15-20 minut, aż urządzenie ostygnie i spróbować ponownie. Sprawdzić także, czy pojemnik na ścinki w szafce dolnej ma poprawną pozycję. Przełącznik kołyskowy urządzenia musi być ustawiony na „strzałce w górę”. Jeśli po wykonaniu tej kontroli urządzenie nadal się nie uruchamia, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Podczas niszczenia dokumentów doszło do zacięcia papieru.

Jeśli dojdzie do zacięcia papieru, można wycofać go po naciśnięciu na przycisk ze strzałką cofania. Jeśli w ten sposób nie można usunąć zacięcia papieru, można namoczyć zacięty papier za pomocą dużej ilości specjalnego oleju do zespołu tnącego przez ok. 60 minut. Następnie można przecisnąć papier w dół za pomocą cienkiego kartonu. Należy zwrócić uwagę na to, aby podczas przeciskania urządzenie było włączone. W ten sposób silnik może ułatwić usuwanie blokady. Jeśli postępowanie w przedstawiony powyżej sposób nie pomoże zlikwidować blokady, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Silnik niszczarki dokumentów buczy, urządzenie nie włącza się.

W tym przypadku najczęściej uszkodzony jest kondensator. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Mam inny problem z urządzeniem.

Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.