FAQs Niszczarki dokumentów

6
Wydajność cięcia niszczarki dokumentów zmniejsza się i urządzenie generuje coraz większy poziom hałasu.

W przypadku zmniejszającej się wydajności cięcia, powstania hałasu lub po opróżnieniu pojemnika na papier należy nasmarować mechanizm tnący. Spryskać wałki tnące specjalnym olejem na całej szerokości szczeliny podawczej. Następnie za pomocą przycisku „R” wycofać mechanizm tnący, aż zostaną usunięte wszystkie resztki papieru. Smarowanie mechanizmu tnącego za pomocą cięcia pasków poprawia wydajność cięcia i zapobiega powstawaniu odgłosów piszczenia spowodowanych zablokowanymi resztkami papieru.

Urządzenie nie funkcjonuje, nie dopływa do niego prąd.

Należy sprawdzić, czy górna część jest poprawnie nałożona na kosz. Wyłącznik z tyłu urządzenia musi być ustawiony na „I”. Jeśli urządzenie nadal nie funkcjonuje, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie nie uruchamia się, gdy podawany jest papier.

Urządzenie wyłącza się, gdy wywierany jest nacisk na osłonę bezpieczeństwa. Następnie należy sprawdzić, czy część górna jest poprawnie nałożona na kosz. Jeśli urządzenie jest przeciążone, należy poczekać przez 15-20 minut, aż ostygnie. Następnie urządzenie powinno znów funkcjonować. Jeśli usunięcie błędu w przedstawiony powyżej sposób nie będzie możliwe, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie wciąga papieru, mimo że silnik jest włączony.

Następnie sprawdzić, czy szczelina podawcza jest zablokowana nad mechanizmem tnącym lub czy jest zajęta. Usterkę można usunąć po wyjęciu papieru. Jeśli jednak wraz z usterką pojawiają się nietypowe odgłosy, przyczyną usterki mogą być złamane koła zębate. Jeśli nie występują żadne nietypowe odgłosy, istnieje możliwość, że wałki tnące są zużyte. W tych przypadkach należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Podczas niszczenia dokumentów doszło do zacięcia papieru.

Jeśli doszło do zacięcia papieru, urządzenie zatrzyma się. Po naciśnięciu na przycisk „R” można wycofać papier. Jeśli w ten sposób nie można usunąć zacięcia papieru, można namoczyć zacięty papier za pomocą dużej ilości specjalnego oleju do zespołu tnącego przez ok. 60 minut. Następnie można przecisnąć papier w dół za pomocą cienkiego kartonu. Należy zwrócić uwagę na to, aby podczas przeciskania urządzenie było włączone. W ten sposób silnik może ułatwić usuwanie blokady. Jeśli postępowanie w przedstawiony powyżej sposób nie pomoże zlikwidować blokady, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Mam inny problem z urządzeniem.

Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.