FAQs Niszczarki dokumentów

Urządzenie nie uruchamia się, gdy podawany jest papier.

Należy sprawdzić, czy osłona bezpieczeństwa na szczelinie doprowadzającej jest zaczepiona poprawnie. Urządzenie wyłącza się, gdy wywierany jest nacisk na osłonę bezpieczeństwa. Wcisnąć osłonę bezpieczeństwa w dół, aż zaskoczy. Jeśli osłona bezpieczeństwa jest zaczepiona, należy sprawdzić, czy kosz jest poprawnie umieszczony w szafce dolnej.  Następnie urządzenie powinno znów funkcjonować. Jeśli usunięcie błędu w przedstawiony powyżej sposób nie będzie możliwe, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1
Erstellt:
1
1