FAQs Niszczarki dokumentów

11
Wydajność cięcia niszczarki dokumentów zmniejsza się i urządzenie generuje coraz większy poziom hałasu.

W przypadku zmniejszającej się wydajności cięcia, generowania hałasu lub po opróżnieniu pojemnika na papier należy nasmarować mechanizm tnący. Spryskać wałki tnące specjalnym olejem na całej szerokości szczeliny podawczej. Następnie za pomocą przycisku „R” wycofać mechanizm tnący, aż zostaną usunięte wszystkie resztki papieru. Smarowanie mechanizmu tnącego za pomocą cięcia pasków poprawia wydajność cięcia i zapobiega powstawaniu odgłosów piszczenia spowodowanych zablokowanymi resztkami papieru.

Urządzenie jest zablokowane i dlatego nie funkcjonuje.

Należy spróbować zmiękczyć mechanizm tnący za pomocą dużej ilości oleju. Należy zwrócić uwagę na to, aby w koszu znajdowało się trochę papieru, aby zapobiec niepotrzebnemu zanieczyszczeniu. Po namoczeniu zablokowanego papieru należy spróbować przecisnąć zablokowany papier za pomocą cienkiego kartonu. Jeśli nie da się w ten sposób usunąć zablokowanego papieru, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie przesuwa się tylko do tyłu.

Fotokomórka w szczelinie doprowadzającej jest uszkodzona. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Mechanizm tnący CD przestał działać.

Należy sprawdzić, czy szczelina doprowadzająca nie jest zablokowana. Jeśli tak nie jest, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie działa, ale nie wciąga. Urządzenie „terkocze”.

Należy sprawdzić, czy szczelina doprowadzająca nie jest zablokowana. Jeśli tak nie jest, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Mechanizm tnący nie wyłącza się po zniszczeniu papieru.

Fotokomórka została przerwana. Można ją wyczyścić za pomocą sprężonego powietrza. Należy zwrócić uwagę na to, że należy wyczyścić nadajnik i odbiornik. Jeśli nie da się usunąć awarii, należy w ten sam sposób sprawdzić także fotokomórkę szczeliny doprowadzającej CD. Jeśli to postępowanie nie usunie usterki, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie wskazuje „Pełny pojemnik na ścinki”.

Należy opróżnić pojemnik na ścinki. Jeśli wskaźnik nadal się świeci, należy wyczyścić czujnik poziomu napełnienia znajdujący się na spodzie głowicy tnącej. Należy go wyczyścić suchym pędzlem, sprężonym powietrzem lub miękką ścierką. Jeśli dioda LED mimo to nadal się nie świeci, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie nagle się wyłącza, nie niszczy dokumentów.

Ten problem może wynikać z przeciążenia silnika. W tym przypadku przed ponownym uruchomieniem niszczarki dokumentów należy poczekać ok. 30 minut, aż urządzenie ostygnie. Jeśli mimo to problem nie zostanie usunięty, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Diody LED migają nieregularnie.

Wskazuje to na uszkodzony układ sterowniczy. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie wskazuje „Zacięcie papieru”.

W przypadku zacięcia papieru świecą się wskaźniki na panelu użytkownika i urządzenie jest automatycznie ustawiane na bieg wsteczny. W ten sposób papier jest odsuwany i zacięcie jest usuwane. Jeśli papier nie zostanie automatycznie wyciągnięty wystarczająco daleko, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „REV”, aby go wyciągnąć. Jeśli nie da się w ten sposób usunąć zacięcia papieru, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Mam inny problem z urządzeniem.