FAQs Niszczarki dokumentów

10
Do urządzenia nie dopływa prąd, diody LED nie świecą się ani w trybie „Auto”, ani w trybie „REV”.

Należy sprawdzić, czy część górna jest poprawnie nałożona. Podczas nałożenia można usłyszeć „kliknięcie”. Ten odgłos wywoływany jest przez mały plastikowy występ znajdujący się wewnątrz okienka inspekcyjnego (na koszu). Jeśli ten plastikowy występ jest złamany lub skrzywiony, przełącznik stykowy na części górnej nie jest poprawnie dociśnięty i podłączenie zasilania nie jest aktywne. Jeśli na urządzeniu nie ma okienka inspekcyjnego, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie jest zablokowane i dlatego nie funkcjonuje.

Należy spróbować zmiękczyć zacięcie za pomocą dużej ilości oleju. Należy zwrócić uwagę na to, aby w koszu znajdowało się trochę papieru, aby zapobiec niepotrzebnemu zanieczyszczeniu. Po namoczeniu zablokowanego papieru należy spróbować przecisnąć zablokowany papier za pomocą cienkiego kartonu. Jeśli nie da się w ten sposób usunąć zablokowanego papieru, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie nie wyłącza się po zniszczeniu papieru.

Fotokomórka została przerwana. Można ją wyczyścić za pomocą sprężonego powietrza. Należy zwrócić uwagę na to, aby oczyścić zarówno nadajnik, jak i odbiornik. Nadajnik znajduje się w szczelinie doprowadzającej papier, odbiornik w szczelinie doprowadzającej CD. Jeśli nie da się w ten sposób usunąć awarii, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie wskazuje „Overload”, świeci się czerwona dioda LED.

Należy sprawdzić, czy włożono na raz więcej niż 5 kartek papieru 80 g. Zacięcie można odwrócić za pomocą ustawienia „Rev” przełącznika. Jeśli mechanizm tnący nie jest zablokowany, należy nasmarować go specjalnym olejem HSM. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie wskazuje „Overheat”, świeci się czerwona dioda LED.

Silnik niszczarki dokumentów jest przegrzany. Należy poczekać ok. 60 minut, aż urządzenie ostygnie. Gdy zgaśnie czerwona dioda LED można ponownie uruchomić urządzenie.  Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Wydajność cięcia niszczarki dokumentów zmniejsza się i urządzenie generuje coraz większy poziom hałasu.

W przypadku zmniejszającej się wydajności cięcia, generowania hałasu lub po opróżnieniu pojemnika na papier należy nasmarować mechanizm tnący. Spryskać wałki tnące specjalnym olejem na całej szerokości szczeliny podawczej. Następnie za pomocą przycisku „R” wycofać mechanizm tnący, aż zostaną usunięte wszystkie resztki papieru. Jeśli to postępowanie nie usunie usterki, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie przesuwa się tylko do tyłu.

Fotokomórka w szczelinie doprowadzającej jest uszkodzona. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Mechanizm tnący CD przestał działać.

Należy sprawdzić, czy szczelina doprowadzająca nie jest zablokowana. Jeśli tak nie jest, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie działa, ale nie wciąga. Urządzenie „terkocze”.

Należy sprawdzić, czy szczelina doprowadzająca nie jest zablokowana. Jeśli tak nie jest, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Mam inny problem z urządzeniem.

Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.