5 najważniejszych pytań

Urządzenie wskazuje „Overheat”, świeci się czerwona dioda LED.

Silnik niszczarki dokumentów jest przegrzany. Należy poczekać ok. 60 minut, aż urządzenie ostygnie. Gdy zgaśnie czerwona dioda LED można ponownie uruchomić urządzenie.

1
Niszczarka dokumentów nie wciąga papieru, mimo że silnik pracuje (również: „terkoczący dźwięk”).

Proszę najpierw sprawdzić, czy nie jest zatkana szczelina wlotowa nad mechanizmem tnącym. Naciśnięcie położonego na wyświetlaczu paska zmiany kierunku powoduje obracanie się mechanizmu tnącego wstecz, a w konsekwencji transport papieru w górę. Usuwając papier, można naprawić usterkę. Jeśli nie pomogło to usunąć błędu lub jeśli wałki tnące nie obracają się w żadnym kierunku, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1
Urządzenie nie uruchamia się, gdy podawany jest papier.

Proszę najpierw sprawdzić, czy na wyświetlaczu zgasł już ekran „system nie jest gotowy“. Komunikat powinien zgasnąć po ok. 10 sekundach od włączenia urządzenia. Jeśli ten komunikat pozostaje na wyświetlaczu i nie jest wyświetlany żaden inny komunikat o błędzie, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1
Mimo wprowadzenia papieru niszczarka dokumentów nie uruchamia się, na wyświetlaczu pojawia się ekran „brudna fotokomórka“.

Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem sieciowym. Proszę sprawdzić, czy fotokomórka w gnieździe wlotowym nie jest zakurzona. Można ją wyczyścić miękką szmatką, suchym pędzlem lub sprężonym powietrzem. W miarę możliwości proszę równocześnie również wyczyścić sprężonym powietrzem fotokomórkę (opcjonalnej) szczeliny wlotowej płyt CD. Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1
Wydajność cięcia niszczarki dokumentów zmniejsza się i urządzenie generuje coraz większy poziom hałasu.

W przypadku zmniejszającej się wydajności cięcia, generowania hałasu lub po opróżnieniu pojemnika na papier należy nasmarować mechanizm tnący. Spryskać wałki tnące specjalnym olejem na całej szerokości szczeliny podawczej. Następnie za pomocą przycisku „R” wycofać mechanizm tnący, aż zostaną usunięte wszystkie resztki papieru. Smarowanie mechanizmu tnącego za pomocą cięcia pasków poprawia wydajność cięcia i zapobiega powstawaniu odgłosów piszczenia spowodowanych zablokowanymi resztkami papieru.

1

Nowe pytania

Mimo wprowadzenia papieru niszczarka dokumentów nie uruchamia się, na wyświetlaczu pojawia się ekran „brudna fotokomórka“.

Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem sieciowym. Proszę sprawdzić, czy fotokomórka w gnieździe wlotowym nie jest zakurzona. Można ją wyczyścić miękką szmatką, suchym pędzlem lub sprężonym powietrzem. W miarę możliwości proszę równocześnie również wyczyścić sprężonym powietrzem fotokomórkę (opcjonalnej) szczeliny wlotowej płyt CD. Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1
Urządzenie nie uruchamia się, gdy podawany jest papier.

Proszę najpierw sprawdzić, czy na wyświetlaczu zgasł już ekran „system nie jest gotowy“. Komunikat powinien zgasnąć po ok. 10 sekundach od włączenia urządzenia. Jeśli ten komunikat pozostaje na wyświetlaczu i nie jest wyświetlany żaden inny komunikat o błędzie, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1
Urządzenie uruchamia się, mimo że nie podawano papieru.

Proszę najpierw sprawdzić, czy na wyświetlaczu zgasł już ekran „zakurzona fotokomórka“. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem sieciowym. Jeśli na wyświetlaczu ponownie pojawi się ekran „zakurzona fotokomórka“, proszę sprawdzić, czy fotokomórka w gnieździe wlotowym nie jest zakurzona. Można ją wyczyścić miękką szmatką, suchym pędzlem lub sprężonym powietrzem. Proszę równocześnie również wyczyścić fotokomórkę (opcjonalnej) szczeliny wlotowej płyt CD.Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1
Natychmiast po podaniu papieru urządzenie sygnalizuje „zator papieru“ (w urządzeniach z oddzielnym mechanizmem do cięcia płyt CD).

Ta awaria ma tę właściwość, że w przypadku natychmiastowego zatrzymania mechanizmu tnącego przy wkładaniu papieru lub płyty CD w szczelinie wlotowej jest już obecny materiał. Proszę sprawdzić, czy fotokomórki są już zablokowane przez materiał. Jeśli nie można usunąć błędu w ten sposób lub jeśli nie ma możliwości wyczyszczenia fotokomórki, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1
Niszczarka dokumentów nie wciąga papieru, mimo że silnik pracuje (również: „terkoczący dźwięk”).

Proszę najpierw sprawdzić, czy nie jest zatkana szczelina wlotowa nad mechanizmem tnącym. Naciśnięcie położonego na wyświetlaczu paska zmiany kierunku powoduje obracanie się mechanizmu tnącego wstecz, a w konsekwencji transport papieru w górę. Usuwając papier, można naprawić usterkę. Jeśli nie pomogło to usunąć błędu lub jeśli wałki tnące nie obracają się w żadnym kierunku, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1