FAQs Niszczarki dokumentów

25
Podczas niszczenia dokumentów doszło do zacięcia papieru. Świeci się element wyświetlacza „Zablokowany mechanizm tnący”.

Jeśli doszło do zacięcia papieru, mechanizm tnący będzie cofał się przez kilka sekund i wyciągnie papier. Ewentualnie można wycofać papier po naciśnięciu na przycisk „R”. Jeśli w ten sposób nie można usunąć zacięcia papieru, można namoczyć zacięty papier za pomocą dużej ilości specjalnego oleju do zespołu tnącego przez ok. 60 minut. Następnie można przecisnąć papier w dół za pomocą cienkiego kartonu. Należy zwrócić uwagę na to, aby podczas przeciskania urządzenie było włączone. W ten sposób silnik może ułatwić usuwanie blokady. Jeśli postępowanie w przedstawiony powyżej sposób nie pomoże zlikwidować blokady, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów przesuwa się tylko do tyłu, a nie do przodu.

Wskazuje to na wadę układ sterowniczego lub fotokomórki. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie wciąga papieru, mimo że silnik jest włączony (także: silnik „grzechocze”).

Należy najpierw sprawdzić, czy szczelina podawcza jest zablokowana nad mechanizmem tnącym. Usterkę można usunąć po wyjęciu papieru. Jeśli jednak wraz z usterką pojawiają się nietypowe odgłosy, przyczyną usterki mogą być złamane koła zębate. Jeśli nie występują żadne nietypowe odgłosy, istnieje możliwość, że wałki tnące są zużyte. W obydwu przypadkach należy nawiązać z nami kontakt. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie buczy po podaniu papieru, papier nie jest wciągany. Niszczarka dokumentów przesuwa się tylko do tyłu.

Wskazuje to na uszkodzony kondensator. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie włącza się, zielona dioda LED „gotowości do pracy” nie świeci się.

Sprawdzić, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone, a wyłącznik zasilania jest ustawiony na „I”. Jeśli mimo to nie można włączyć urządzenia, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Wskaźnik „Gotowość do pracy” rozbłyskuje się na krótko w regularnych odstępach czasu.

Urządzenie nie było używane przez 2 minuty. Jest w automatycznym trybie oczekiwania. Po podaniu papieru urządzenie uruchomi się automatycznie. Jeśli ten wskaźnik stale się świeci, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Papier jest wciągany przez krótki czas i od razu znowu się cofa.

Wskazuje to na uszkodzony czujnik obrotów. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Wydajność cięcia niszczarki dokumentów zmniejsza się i urządzenie generuje coraz większy poziom hałasu.

W przypadku zmniejszającej się wydajności cięcia, generowania hałasu lub po opróżnieniu pojemnika na ścinki należy nasmarować mechanizm tnący (w przypadku cięcia na ścinki). Spryskać wałki tnące specjalnym olejem na całą szerokość szczeliny podawczej. Następnie za pomocą przycisku „R” wycofać mechanizm tnący, aż zostaną usunięte wszystkie resztki papieru. Smarowanie mechanizmu tnącego za pomocą cięcia pasków poprawia wydajność cięcia i zapobiega powstawaniu odgłosów piszczenia spowodowanych zablokowanymi resztkami papieru.

Niszczarka dokumentów nie wyłącza się, pracuje w „trybie ciągłym”.

Należy sprawdzić, czy fotokomórka w kasecie podającej nie jest zakurzona. Można ją oczyścić za pomocą suchego pędzla lub sprężonego powietrza. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Świeci się wskaźnik „Pełen pojemnik”.

Należy opróżnić kosz. Jeśli ten wskaźnik nadal pojawia się po ponownym włożeniu pustego kosza, być może klapa pełnego worka jest zawieszona pod mechanizmem tnącym. W pozycji podstawowej wskazuje pionowo w dół, można ją oddzielić ręcznie. Jeśli usterka nadal występuje, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Świeci się wskaźnik LED „Otwarty pojemnik lub osłona bezpieczeństwa”.

Należy sprawdzić, czy pojemnik na ścinki został poprawnie włożony w szafce dolnej. Na pojemniku na ścinki po prawej stronie na górze wewnątrz znajduje się czarny magnez. Należy sprawdzić, czy ten magnez znajduje się w przeznaczonym na niego wgłębieniu. Należy sprawdzić, czy osłona bezpieczeństwa jest poprawnie przyłączona do podajnika papieru. Jeśli dioda LED nadal się świeci, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Silnik zatrzymuje się, gdy jest uruchomiony przez ok. 2 minuty.

Doszło do zacięcia papieru w magazynie automatycznego podajnika. Niszczarka dokumentów zatrzyma się po ok. 2 minut, gdy fotokomórka przy podajniku papieru nie jest przykryta. Należy usunąć blokadę oraz wyjąć z papieru zszywki lub spinacze. Należy zwrócić uwagę na to, że za pomocą magazynu automatycznego podajnika można niszczyć wyłącznie niezszyty i niezmięty papier. Jeśli nie da się usunąć usterki w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Papier zostanie wycofany i wciągnięty do kasety automatycznego podajnika, co prowadzi do zacięcia papieru.

Wskazuje to na wadę podajnika. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie włącza się, świeci się dioda LED „Otwarty pojemnik”.

Należy najpierw sprawdzić, czy kosz na papier jest poprawnie umieszczony w stelażu (w przeciwnym wypadku stycznik się nie włączy – należy zwrócić uwagę na odgłos kliknięcia!) lub ewentualnie skorygować pozycję kosza na papier. Ewentualnie możliwe jest, że osłona bezpieczeństwa nie jest poprawnie podłączona do podajnika papieru. Należy go zamknąć. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Silnik pracuje nieustannie i nie wciąga papieru z magazynu automatycznego podajnika.

Być może doszło do zacięcia papieru w magazynie automatycznego podajnika. Należy usunąć blokadę oraz wyjąć z papieru zszywki lub spinacze. Należy zwrócić uwagę na to, że za pomocą magazynu automatycznego podajnika można niszczyć wyłącznie niezszyty i niezmięty papier. Istnieje także możliwość, że do magazynu automatycznego podajnika włożono za dużo papieru. Należy sprawdzić, czy urządzenie wciąga papier podczas podawania mniejszej ilości. Jeśli niszczarka dokumentów nie wciąga pojedynczych kartek także przez magazyn automatycznego podawania, można uruchomić na stałe niszczarkę dokumentów po naciśnięciu na przycisk „Gotowość do pracy” przez 4 sekundy. Następnie należy sprawdzić, czy rolka wciągająca magazynu automatycznego podajnika obraca się i czy można ją zatrzymać palcami. Jeśli się nie obraca lub jeśli można ją zatrzymać palcami, należy wymienić podajnik. W tym przypadku należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Niszczarka dokumentów nie włącza się, świeci się dioda LED „Zablokowany mechanizm tnący”.

Urządzenie jest przeciążone. Należy poczekać ok. 60 minut, aż niszczarka dokumentów ostygnie. Jeśli dioda LED nadal się świeci, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Rolki w magazynie automatycznego podajnika nie obracają się.

Wskazuje to na wadę podajnika (pas lub łańcuch napędowy). Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Papier w magazynie automatycznego podajnika nie został wciągnięty.

Należy uruchomić urządzenie w pracy ciągłej po naciśnięciu na element sterujący „Gotowość do pracy” przez około 4 sekundy. Należy spróbować, czy możliwe jest ręczne zatrzymanie rolki wciągającej na magazynie automatycznego podajnika. Jeśli jest to możliwe, oznacza to, że podajnik jest uszkodzony. Poza tym istnieje możliwość, że rolki podajnika są zużyte. W obydwóch przypadkach należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Kaseta automatycznego podajnika nie działa.

Należy spróbować, tak jak opisano w instrukcji obsługi, odblokować kasetę automatycznego podajnika za pomocą dostarczonej pamięci USB. Jeśli nie da się otworzyć kasety w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Nie można odblokować kasety automatycznego podajnika.

Jeśli pamięć USB, za pomocą której zablokowano kasetę automatycznego podajnika, nie jest już dostępna, lub nie da się odblokować kasety mimo podłączonej pamięci USB, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Nie można zablokować kasety automatycznego podajnika.

Jeśli pomimo włożonej pamięci USB nie da się zablokować kasy (dioda LED nie miga i nie przełącza się na czerwony kolor, kaseta nie „klika” i nie zamyka się), należy sprawdzić, czy kaseta automatycznego podajnika jest poprawnie zamknięta. Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Świeci się wskaźnik LED obok gniazda USB.

Ten wskaźnik LED informuje o statusie kasety automatycznego podajnika:
- S
tały zielony kolor: Kaseta jest pełna, można ją otworzyć.
- Zielony migający kolor: Pamięć USB jest włożona, kaseta jest odblokowana.
- Stały czerwony kolor: Kaseta jest wypełniona papierem i zablokowana.
- Czerwony migający kolor: Pamięć USB jest włożona, kaseta jest zablokowana.
- Dioda LED nie świeci się: Kaseta nie zawiera papieru i można ją otworzyć.

Urządzenie nie uruchamia się, gdy podawany jest papier – czerwona dioda LED nie świeci się.

Najpierw należy sprawdzić, czy świeci się zielona dioda LED „gotowość do pracy”. Gdy dioda LED świeci się i nie jest wyświetlany żaden inny komunikat o błędach, wskazuje to na uszkodzoną fotokomórkę. Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie uruchamia się, mimo że nie podano papieru.

Należy sprawdzić, czy fotokomórka w kasecie podającej nie jest zakurzona. Można ją oczyścić za pomocą suchego pędzla, miękkiej ścierki lub sprężonego powietrza. Należy w tym czasie sprawdzić także, czy czujnik w automatycznym podajniku jest zajęty lub zanieczyszczony. Znajduje się on ok. 3 cm po prawej stronie obok rolek podajnika w zasobniku papieru. Jeśli nie da się usunąć błędu w ten sposób, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Mam inny problem z urządzeniem.

Należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.