FAQs Papiervernietigers

Het apparaat is verstopt en functioneert daardoor niet meer.

Probeer alstublieft, het ingeklemde papier tussen het snijwerk met een ruime hoeveelheid specile snijwalsenolie te weken. Zorg er alstublieft voor, dat zich wat papier in de opvangbak bevindt, om onnodige vervuiling te voorkomen. Nadat de ophoping iets geweekt is probeert u, deze met een dun stukje karton neerwaarts te drukken. Mocht de ophopig hierdoor niet opgeheven wordt, neemt u alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

1
Erstellt:
1
1