FAQs Papiervernietigers

Het apparaat start niet, wanneer papier wordt ingevoerd.

Controleer alstublieft allereerst, of het veiligheidselement aan de toevoeropening goed geplaatst is. Het apparaat schakelt uit, wanneer er druk op het veiligheidselement uitgeoefend wordt. Druk het veiligheidselement naar beneden, tot het ineengesoten is. Is het veiligheidselelement ineengesloten, controleer dan alstublieft, of het bovenste gedeelte correct op de opvanghouder is geplaatst.  Indien het apparaat is overbelast, moet u het circa 30 minuten laten afkoelen. Daarna zou het apparaat weer moeten functioneren. Wordt de fout met deze werkwijze niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

1
Erstellt:
1
1