FAQs Papiervernietigers

De snijprestaties van de datavernietiger nemen af en de geruisvorming neemt toe.

Bij afnemende snijprestaties, geruistoename of na het leegmaken van de papieropvang dient u het snijwerk te oliën. Spuit de speciaal daarvoor geschikte snijwalsenolie over de volle breedte van de toevoeropening over de snijwalsen. Laat daarna het snijwerk met de "R" toets achteruit lopen, tot alle papierrestanten verdwenen zijn. Het oliën van snijwerken in strokenuitvoering verbetert de snijprestaties en vermijdt knarsende geluiden veroorzaakt door vastzittende papierresten.  

1
Erstellt:
1
1