FAQs Papiervernietigers

De datavernietiger geeft na het inschakelen "Papierophoping/Elektromotor verbelast" aan (bij snipperuitvoering).

Waarschijnlijk is de fotocel vervuild. Deze bevindt zich in het midden van de papiertoevoerschacht en kan eenvoudig met een droog penseeltje of een zachte doek gereinigd worden. Het kan ook zijn, dat de zender en de ontvanger van de fotocel niet precies tegenover elkaar staan. Wordt de klacht niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

1
Erstellt:
1
1