FAQs Papiervernietigers

De rode LED "Opvanghouder vol/open" licht op, de datavernietigers schakelt uit.

Ledig alstublieft de papieropvangbak zodra deze vol is, want bij meermaals aandrukken van het vernietigde materiaal ontstaan functiestoringen aan het snijwerk. Licht de rode LED nog steeds op nadat de opvangbak geleegd is, controleer dan alstublieft, of de opvangbak op de juiste wijze is teruggeplaatst. Licht de LED toch nog steeds, is eventueel de zak-vol-klep geblokkeerd, die zich onderaan het snijwerk bevindt. Bij uitgeschakelde motor kunt u die met de hand voorzichtig heen en weer bewegen, de klep dient naar beneden te wijzen. Wordt de klacht niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

1
Erstellt:
1
1