FAQs Papiervernietigers

De datavernietiger schakelt niet uit, hij loopt in "Duurloop".

Controleer allereerst of de fotocel bij de papiertoevoerschacht vervuild is. Deze bevindt zich precies in het midden van de papiertoevoerschacht en is eenvoudig te reinigen met een busje perslucht of een zachte doek.  Zou u constateren, dat het snijwerk moeilijk ronddraait, voorzie dan de snijwalsen van speciale snijwalsenolie en herstart het apparaat daarna. Wordt de klacht hiermee niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

1
Erstellt:
1
1