FAQs Niszczarki dokumentów

Do urządzenia nie dopływa prąd, diody LED nie świecą się ani w trybie „Auto”, ani w trybie „REV”.

Należy sprawdzić, czy część górna jest poprawnie nałożona. Podczas nałożenia można usłyszeć „kliknięcie”. Ten odgłos wywoływany jest przez mały plastikowy występ znajdujący się wewnątrz okienka inspekcyjnego (na koszu). Jeśli ten plastikowy występ jest złamany lub skrzywiony, przełącznik stykowy na części górnej nie jest poprawnie dociśnięty i podłączenie zasilania nie jest aktywne. Jeśli na urządzeniu nie ma okienka inspekcyjnego, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1
Erstellt:
1
1