FAQs Niszczarki dokumentów

Urządzenie nie uruchamia się, gdy podawany jest papier.

Urządzenie wyłącza się, gdy wywierany jest nacisk na osłonę bezpieczeństwa. Następnie należy sprawdzić, czy część górna jest poprawnie nałożona na kosz. Jeśli urządzenie jest przeciążone, należy poczekać przez 15-20 minut, aż ostygnie. Następnie urządzenie powinno znów funkcjonować. Jeśli usunięcie błędu w przedstawiony powyżej sposób nie będzie możliwe, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1
Erstellt:
1
1