FAQs Niszczarki dokumentów

Niszczarka dokumentów nie włącza się, czerwona dioda LED „Zacięcie papieru/silnik elektryczny przeciążony”.

Gdy silnik jest przegrzany, należy poczekać przez przynajmniej 30 minut, aż urządzenie ostygnie i spróbować ponownie. Sprawdzić także, czy pojemnik na ścinki w szafce dolnej ma poprawną pozycję. Przełącznik kołyskowy urządzenia musi być ustawiony na „strzałce w górę”. Jeśli po wykonaniu tej kontroli urządzenie nadal się nie uruchamia, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

1
Erstellt:
1
1