FAQs Papiervernietigers

De snijprestaties van de datavernietiger nemen af en er ontstaat in toenemende mate geruisontwikkeling.

Bij teruglopende snijprestaties, geruisontwikkeling of na het ledigen van de papieropvangbak behoort u de snijwalsen te oliën. Spuit de speciale snijwalsenolie over de gehele breedte van de toevoeropening op de snijwalsen. Laat daarna het snijwerk met de "R" toets achteruit lopen tot alle papierrestanten verdwenen zijn. Leidt deze methode niet tot een oplossing, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

1
Erstellt:
1
1