FAQs Papiervernietigers

Het apparaat start, hoewel er geen papier ingevoerd wordt.

Controleer, of de fotocel in de toevoerschacht vervuild is. Dit kunt u eenvoudig met een zachte doek, een droog penseeltje of een busje perslucht reinigen. Controleer dan ook meteen, of de sensor in de Autofeed-eenheid vervuild is. Deze bevindt zich circa 3 cm rechts naast de Feeder-rollen in de papiercassette. Kan de storing niet verholpen worden, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

1
Erstellt:
1
1