FAQs Papiervernietigers

De LED-aanduiding naast de USB aansluiting licht op.

Deze LED aanduiding informeert u over de status van de Autofeed-cassette:

- Constant groen: Cassette is vol, ze kan geopend worden.
- Knippert groen: USB-stick is ingevoerd, cassette wordt ontgrendeld.
- Constant rood: Cassette is vol en vergrendeld.
- Knippert rood: USB-stick is ingevoerd, cassette wordt vergrendeld.
- LED licht niet op: Cassette bevat geen papier en kan geopend worden.

1
Erstellt:
1
1