FAQs Papiervernietigers

De datavernieitgers start niet, de LED "Opvanghouder vol" licht op.

Controleer allereerst, of de papierbak op de juiste wijze in de onderkast is geplaatst. (anders functioneert het contact niet - let op een klikgeluid!) of corrigeer indien nodig de positie van de papierbak. Eventueel is ook het veiligheidselement aan de papierinvoerschacht niet op correcte wijze gesloten. Sluit deze alstublieft. Wordt hiermee de klacht niet verholpen, neemt u dan alstublieft contact op met onze Service-afdeling.

1
Erstellt:
1
1