FAQs Niszczarki dokumentów

Świeci się wskaźnik LED obok gniazda USB.

Ten wskaźnik LED informuje o statusie kasety automatycznego podajnika:
- S
tały zielony kolor: Kaseta jest pełna, można ją otworzyć.
- Zielony migający kolor: Pamięć USB jest włożona, kaseta jest odblokowana.
- Stały czerwony kolor: Kaseta jest wypełniona papierem i zablokowana.
- Czerwony migający kolor: Pamięć USB jest włożona, kaseta jest zablokowana.
- Dioda LED nie świeci się: Kaseta nie zawiera papieru i można ją otworzyć.

1
Erstellt:
1
1