Polityka Prywatności

 

Wersja z dnia 20.04.2021 r.

0
1. Ochrona danych na stronach HSM

Podmiotem prawnym odpowiedzialnym prawnie za niniejszą witrynę jest HSM GmbH + Co. KG (wszystkie informacje prawne w danych kontaktowych). HSM GmbH + Co. KG (dalej „HSM”) traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie.

W naszej polityce prywatności stosujemy terminy i definicje z unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, szczególnie art. 4 RODO. Zgodnie z tym rozporządzeniem jesteśmy „administratorem”, a użytkownik jest „osobą, której dane dotyczą”. Dane, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do użytkownika są „danymi osobowymi”. Gdy w dalszej części polityki prywatności odnosimy się do „danych” użytkownika, są to ogólnie dane, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do użytkownika. Należą do nich nazwisko, adres, numer telefonu, firmę, dla której pracuje użytkownik, adres e-mail i inne informacje, które wpisywane są w formularzach na naszej stronie internetowej.
Użytkownik może nawiązać kontakt bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz@hsm.eu.
Możesz oczywiście odwiedzić naszą stronę internetową, nie podając żadnych szczegółów na swój temat. Nawet podczas korzystania z naszej strony internetowej dane są zbierane i przetwarzane, ale bez odniesienia do Twojej osoby. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dot. plików usług internetowych, pliki cookie i plików dziennika usługi sieciowej.
HSM zastrzega sobie prawo do dostosowania oświadczenia o ochronie danych do zmienionych przepisów i regulacji prawnych w dowolnym czasie.
Bądź na bieżąco ze zmianami w oświadczeniu o ochronie danych, klikając odpowiedni link na naszej stronie internetowej.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących naszej witryny, prosimy o bezpośredni kontakt:
Tel: +49 7554 2100-0
e-mail: webmaster@hsm.eu

Dane ogólne, w szczególności informacje jawne w zakresie przetwarzania danych osobowych przez HSM GmbH + Co.KG są zawarte w oddzielnym punkcie niniejszej Polityki Prywatności.

2. Pliki dziennika usługi sieciowej

Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej nasze serwery standardowo zapisują różne dane dostępu w protokole elektronicznym („plik rejestru”). Do tych danych należą adres IP dostępu użytkownika, strona internetowa, z której użytkownik wszedł na naszą stronę, strony otwierane na naszej witrynie oraz data i godzina otworzenia strony, a także czas trwania wizyty na stronie. Te dane są gromadzone automatycznie i są wykorzystywane wyłącznie do analizy błędów i wprowadzenia usprawnień technicznych w naszej usłudze sieciowej. Odbiorcami tych danych jest dział IT HSM i, jeśli to konieczne, dostawcy usług IT zaangażowani przez HSM. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes [art.6 (1) lit.f RODO] w zakresie utrzymania prawidłowego działania niniejszej witryny. Najpóźniej po miesiącu dane protokołów zostaną automatycznie nadpisane. Do automatycznego przetwarzania danych podczas otwierania naszej strony internetowej należy także stosowanie plików cookie i analiza danych użytkowych podczas wizyty na naszych stronach internetowych. Przetwarzanie tych danych zostało opisane w niniejszej polityce prywatności w oddzielnych sekcjach.

3. Stosowanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to niewielkie pliki, które my (nasz serwer sieciowy) przenosimy na komputer użytkownika. Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, aby móc oferować funkcje dla mediów społecznościowych i analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Udostępniamy również informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analiz. Nasi partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi danymi przekazanymi przez użytkownika lub zebranymi w ramach korzystania z usług przez użytkownika.

Nasza strona wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez podmioty trzecie, które wyświetlają treści na naszej stronie internetowej. Na naszej stronie wdrożony jest tzw. menedżer plików cookie, za pomocą którego można wybrać kategorię plików, na które użytkownik chce zezwolić. Menedżer plików cookie wyjaśnia rodzaj i cel każdego stosowanego przez nas pliku cookie i pomaga użytkownikowi w dokonaniu wyboru.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych możemy przechowywać na urządzeniu użytkownika pliki cookie, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania niniejszej strony internetowej.

Pliki cookie wymagające zgody

Potrzebujemy zgody użytkownika na wszystkie inne rodzaje plików cookie:

  • Pliki cookie z kategorii „Preferencje” mają na celu usprawnienie lub ułatwienie korzystania z naszej strony internetowej. Taki plik cookie może na przykład zarządzać ustawieniami w celu jak najlepszego odtwarzania filmów na urządzeniu użytkownika.
  • Pliki z kategorii „Statystyki” pozwalają nam analizować zachowanie użytkownika związane z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz podsumowywać te dane razem z danymi o użytkowaniu innych użytkowników naszej strony internetowej w statystykach. W żadnym momencie nie mamy możliwości powiązania danych dotyczących użytkowania z konkretną osobą. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 4 „Google Analytics“ niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
  • Pliki cookie z kategorii „Marketing” umożliwiają nam wyświetlanie ukierunkowanych reklam internetowych wybranym grupom użytkowników naszej strony internetowej. W żadnym momencie nie tworzony przy tym odniesień do osób, które można zidentyfikować. Jeśli funkcja reklamowania jest włączona, oprócz danych, które są rejestrowane w standardowej implementacji Google Analytics dla statystyk, rejestrowane są także dodatkowe dane o dostępie za pośrednictwem plików cookie Google dla domyślnych reklam i identyfikatorów.

Pliki cookie dotyczące marketingu umożliwiają nam również korzystanie z tak zwanego „śledzenia konwersji”, aby określić, czy użytkownik reaguje na nasze reklamy, klikając w nie w celu przekierowania na odpowiednią stronę produktu. Więcej informacji znajduje się w punkcie 5 „Marketing online i śledzenie konwersji” niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  • Ponieważ pliki cookie z kategorii „Marketing” wymagają oceny zachowania użytkownika za pomocą plików cookie z kategorii „Statystyki”, nasz ukierunkowany marketing online może mieć miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie z obu kategorii. Odpowiednio narzędzia Google-Tag-Manager, Facebook Pixel i LinkedIn Insight Tag będą aktywne dopiero wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z plików cookie z obu kategorii.


Jeśli użytkownik dokona określonego wyboru i kliknie na przycisk „Zezwól na pliki cookie”, wybór użytkownika zostanie zapisany w odpowiednich plikach cookie. Jeśli wybór użytkownika obejmuje kategorię „Statystyki” i/lub „Marketing”, użytkownik wyraża również zgodę na używanie przez nas narzędzi do tworzenia statystyk na temat użytkowania oraz do marketingu internetowego zorientowanego na grupy docelowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 4 i 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Użytkownik może zmienić lub cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z poniższych linków:

Zmiana/Cofnięcie zgody

4. Analiza korzystania z naszych stron internetowych za pomocą Google Analytics

Na podstawie zgody użytkownika wyrażonej w menedżerze plików cookie na wykorzystywanie plików cookie do analizy korzystania z naszej strony internetowej w celu tworzenia statystyk na temat użytkowania, nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google"). Google Analytics używa tak zwanych plików „cookie”, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych. Informacje generowane za pośrednictwem plików cookie _ga i _gid na temat korzystania z niniejszej strony (w tym adresu IP) są zwykle przesyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na niniejszej stronie internetowej adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będącymi stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. W imieniu operatora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.


Pod tym linkiem można znaleźć więcej informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych przez Google podczas stosowania aplikacji i stron internetowych partnerów Google:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Możliwość sprzeciwu przez cofnięcie zgody

Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając wybór plików cookie w menedżerze plików cookie. W tym celu należy skorzystać z linków podanych w rozdziale 3 „Sposób korzystania przez nas z plików cookie” niniejszego oświadczenia o ochronie danych.


Alternatywnie można sprzeciwić się gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie i związanych z korzystaniem ze strony (łącznie z adresem IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

5. Marketing online i śledzenie konwersji

5.1 Korzystanie ze śledzenia konwersji Google AdServices

Na podstawie prawnej zgody udzielonej przez użytkownika w menedżerze plików cookie na korzystanie z plików cookie w celu uczestnictwa w marketingu internetowym zorientowanym na grupę docelową, korzystamy z programu reklamowego online "Google Ads" oraz, w ramach Google Ads, Enhanced Conversion Tracking. Usługi te są świadczone przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Konwersje Google AdServices / Remarketing

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Używamy ich również do śledzenia preferencji użytkownika oraz dostarczania mu reklam i ofert dostosowanych do jego zainteresowań.  Analityczne pliki cookie są używane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na ich aktywację zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

Po kliknięciu reklamy wyświetlonej przez Google na komputerze użytkownika zapisywany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Pliki te mają charakter ograniczony, nie zawierają żadnych danych osobowych i w związku z tym nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie jest możliwe śledzenie plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads.

Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Informuje to klientów o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

W przypadku korzystania z usług Google Ads gromadzone i przesyłane do Google w USA są następujące dane: dane dotyczące urządzenia i przeglądarki (nazwa hosta, typ przeglądarki, strona odsyłająca, język), adres IP i odpowiednie interakcje użytkownika na naszej stronie internetowej, a także na innych stronach internetowych, na których umieszczane są nasze reklamy (np. którą stronę użytkownik odwiedza, które produkty wybiera i kupuje, w które reklamy klika). Ponadto plik cookie służy do przypisania użytkownikowi losowego, zanonimizowanego identyfikatora, do którego przypisywane są wyżej wymienione informacje.

Rozszerzone śledzenie konwersji Google

Celem rozszerzonego śledzenia konwersji (Enhanced Conversion Trackings) jest wykorzystanie informacji uzyskanych od użytkownika po kliknięciu reklamy zamieszczonej na naszej stronie internetowej, a następnie dokonaniu zakupu lub zwróceniu się z prośbą o udzielenie informacji w celu usprawnienia i lepszego ukierunkowania marketingu internetowego. Rozszerzone śledzenie konwersji działa tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google podczas korzystania z naszej witryny.

Określamy, które informacje i dane wprowadzone przez użytkownika powinny zostać wykorzystane w tym celu. Obecnie jest to adres e-mail użytkownika i produkt, którym jest zainteresowany. Dane te są gromadzone za pomocą tak zwanego tagu konwersji, haszowane i wysyłane do Google. Haszowanie danych własnych przed wysłaniem ich do Google Ads zapewnia ochronę danych, ponieważ dane osobowe, takie jak (tutaj: adres e-mail), są konwertowane na zhaszowany/zanonimizowany (SHA256) ciąg znaków. Zhaszowane dane są porównywane z zhaszowanymi danymi użytkownika z Google. W przypadku zgodności zgłaszana jest konwersja konta Google.

Możliwość wyrażenia sprzeciwu poprzez cofnięcie zgody

Zgodę na marketing online i śledzenie konwersji można wycofać w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia plików cookie w Menedżerze plików cookie. W tym celu należy skorzystać z linków w sekcji 3 "Wykorzystywanie przez nas plików cookie" niniejszej polityki prywatności.

Ponadto Google oferuje możliwość pobrania i zainstalowania dodatku do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics, który można znaleźć tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Informacje na temat ochrony danych w Google Ads można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy

 

5.2 Korzystanie z narzędzia Facebook Pixel

Na podstawie zgody użytkownika wyrażonej w menedżerze plików cookie na wykorzystywanie plików cookie do marketingu online ukierunkowanego na grupy docelowe, korzystamy z wtyczki śledzenia o nazwie „Facebook Pixel“. Śledzenie przez Facebook Pixel działa na wielu platformach, tj. pozwala nam ustalić, czy użytkownik trafił na nasz portal za pośrednictwem strony na Facebooku i jakie działania marketingowe użytkownik realizuje na naszej stronie.

Facebook przetwarza również dane dotyczące użytkowania we własnym interesie handlowym. W związku z tym zarówno my, HSM GmbH + Co. KG, jak i Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych na naszej stronie zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Jeśli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Facebooka lub jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, ale chce uniemożliwić Facebookowi łączenie danych zbieranych podczas odwiedzania naszej witryny ze swoim kontem, musi wyłączyć funkcję Facebooka „Nie wylogowuj się” lub wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

Rodzaj informacji zbieranych przez Facebooka do własnych celów i sposoby ich wykorzystywania opisano ogólnie w wytycznych Facebooka dotyczących wykorzystania danych. Znajdują się tam również informacje o tym, jak skontaktować się z Facebookiem i jak zmienić ustawienia reklam. Oświadczenie o ochronie danych Facebooka zawiera dalsze informacje na temat przetwarzania danych i jest dostępne dla każdego użytkownika pod następującym linkiem:

https://de-de.facebook.com/about/privacy

Pełną politykę prywatności Facebooka można znaleźć tutaj:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy. Jednak dokument ten jest dostępny tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku.

Możliwość sprzeciwu przez cofnięcie zgody

Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na marketing online i śledzenie konwersji w dowolnym momencie, zmieniając wybór plików cookie w menedżerze plików cookie. W tym celu należy skorzystać z linków podanych w rozdziale 3 „Sposób korzystania przez nas z plików cookie” niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

5.3 Korzystanie z LinkedIn Insight Tag

Na podstawie zgody użytkownika wyrażonej w menedżerze plików cookie na wykorzystywanie plików cookie do marketingu online ukierunkowanego na grupy docelowe, korzystamy z wtyczki śledzenia o nazwie „LinkedIn Insight Tag“. LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, wykorzystuje to narzędzie do rejestrowania skuteczności reklam na swoich członkach. LinkedIn nie dostarcza nam żadnych danych osobowych, a jedynie raporty podsumowane według branży, stanowiska, wielkości firmy, poziomu kariery i lokalizacji do celów statystycznych i badań rynkowych. Bezpośrednie identyfikatory członków są anonimizowane przez LinkedIn w ciągu siedmiu dni, po 90 dniach dane są usuwane przez LinkedIn.

Informacje na temat ochrony danych w LinkedIn można znaleźć w informacjach o ochronie danych LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Możliwość sprzeciwu przez cofnięcie zgody

Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na marketing online i śledzenie konwersji w dowolnym momencie, zmieniając wybór plików cookie w menedżerze plików cookie. W tym celu należy skorzystać z linków podanych w rozdziale 3 „Sposób korzystania przez nas z plików cookie” niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

5.4 Korzystanie z Leadinfo

Korzystamy z usługi lead generation firmy Leadinfo B.V., Rotterdam, Holandia. Rozpoznaje ona wizyty firm na naszej stronie internetowej za pomocą adresów IP i pokazuje nam w tym celu publicznie dostępne informacje, takie jak nazwy lub adresy firm. Ponadto Leadinfo ustawia dwa pliki cookie pierwszej strony w celu oceny zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej i przetwarza domeny z wpisów w formularzach (np. "leadinfo.com") w celu skorelowania adresów IP z firmami i poprawy usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadinfo.com. Na tej stronie: www.leadinfo.com/en/opt-out mają Państwo do dyspozycji opcję opt-out. W przypadku rezygnacji, Twoje dane nie będą już zbierane przez Leadinfo.

 

6. Newsletter

Użytkownik otrzymuje od nas elektroniczny newsletter, ponieważ po wysłaniu formularza zamówienia newslettera udzielił nam swojej zgody na podstawie art. 6 par. 1 lit. a RODO na używanie adresu e-mail użytkownika do tego celu i zamówienie to zostało potwierdzone za pomocą tzw. opcji „double opt-in” (podwójnego wyrażenia zgody). Inne informacje w formularzu newslettera są nieobowiązkowe i są wykorzystywane do osobistego zwracania się do użytkownika.
Odwołanie zgody
Udzieloną zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez rezygnację z otrzymywania elektronicznego newslettera. W tym celu na końcu każdego newslettera znajduje się odpowiedni link rezygnacyjny. Z elektronicznego newslettera można zrezygnować także kontaktując się z nami bezpośrednio.

Aby móc zapewnić użytkownikowi odpowiednie oferty i treści, zachowanie użytkownika jest śledzone w trakcie korzystania z elektronicznego newslettera. W tym procesie gromadzone są dane o tym, który i ile razy elektroniczny newsletter został odczytany lub jak często kliknięto w naszym newsletterze w linki do naszych produktów lub do innych informacji. Analiza kliknięć umożliwia nam nieustanną optymalizację elektronicznego newslettera oraz dopasowanie go do zainteresowań naszych klientów. Do celów analizy dane użytkowe są anonimizowane w taki sposób, aby nie można było przypisać ich do określonego adresu e-mail. Dlatego nie znamy indywidualnych preferencji użytkownika dotyczących kliknięć.

Sprzeciw wobec analizy danych
Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się wobec analizy danych poprzez rezygnację z elektronicznego newslettera. Podstawą prawną naszej analizy danych użytkowych dot. preferencji kliknięć jest uzasadnione interesy [art.6 (1) lit.f RODO] dotyczące tworzenia elektronicznych newsletterów dopasowanych do potrzeb użytkowników.

7. Przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej i w systemach HSM

W danym punkcie objaśniamy przetwarzanie danych, które zbieramy w naszej witrynie internetowej i ewentualnie przetwarzamy w innych systemach. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych rozróżniają między osobami prywatnymi, które (np. jako klient końcowy, użytkownik) we własnym interesie nawiązują lub mają z nami powiązanie umowne a osobami, które jako przedstawiciele swojego przedsiębiorstwa (np. jako osoby kontaktowe z określonymi kompetencjami) uczestniczą w nawiązywaniu i realizacji stosunków handlowych swojego przedsiębiorstwa z nami. Przetwarzanie danych w naszej witrynie internetowej i w naszych systemach dotyczy przede wszystkim osób kontaktowych naszych klientów. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w komunikacji z osobą kontaktową naszego klienta. Podstawy prawne dotyczące korzystania z odpowiednich funkcji WWW przez osoby prywatne są jasno przedstawione poniżej. W tym zakresie należy zapoznać się także z punktem Informacja o transparencji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez HSM GmbH & Co.KG.

Ogólne zapytania przez nasz formularz kontaktowy
• Cele przetwarzania
Tytuł, imię i nazwisko oraz adres zbieramy, aby wiedzieć, kto się z nami kontaktuje i w jakiej sprawie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe, ponieważ używamy go w zależności od przedmiotu kontaktu, do przetwarzania zapytania. Ponadto nie używamy tych danych w inny sposób. Wskazanie numeru telefonicznego jest obowiązkowe, ponieważ w zależności od przedmiotu kontaktu, korzystamy z niego do przetwarzania żądania, zwłaszcza jeśli w polach dotyczących daty i godziny została podana prośba o kontakt telefoniczny. Ponadto nie używamy tych danych w inny sposób.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest [art.6 (1) lit.b RODO] „Cele umowne i przedumowne”.
• Zapisywanie, okres przechowywania
Na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie jak najlepszej komunikacji z naszymi klientami zapytania i dane osobowe będą zapisywane w naszym systemie CRM w celu ich późniejszego wykorzystania w przypadku ewentualnego kontaktu z Państwa strony. Jeśli nie są Państwo klientem HSM, a kontakt ma charakter ogólny (np. udzielenie informacji o naszych produktach), dane osobowe zostaną usunięte na koniec roku kalendarzowego następującego po roku ostatniego kontaktu.Jeśli nie są Państwo klientem HSM, a kontakt jest próbą nawiązania potencjalnego stosunku biznesowego (np. udzielenie informacji o cenach), dane osobowe zostaną usunięte na koniec drugiego roku kalendarzowego następującego po roku ostatniego kontaktu.Jeśli Państwo lub Państwa przedsiębiorstwo są już klientem HSM, dane osobowe będą przechowywane razem z dostępnymi już danymi przedsiębiorstwa.
• Zastosowanie komercyjne
Ponadto będziemy używać adresu do wysłania dokumentów dotyczących Państwa zapytania, jak również informacji o nowościach i akcjach firmy HSM. Podstawą prawną takiego zastosowania jest nasz uzasadniony interes dotyczący relacji handlowej z Państwem. Takiemu wykorzystaniu adresu można się sprzeciwić w każdej chwili, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zapytania serwisowe, reklamacja
Podane przez użytkownika informacje na temat produktu będą przechowywane w przypadku zapytań serwisowych wraz z danymi osobowymi w naszym.
• Przekazywanie danych użytkownika do autoryzowanych dealerów
Jeśli kontakt następuje w związku z reklamacją, zdarzeniem gwarancyjnym itp., ewentualnie te dane wraz z danymi osobowymi możemy przekazać sprzedawcy, u którego zostało nabyte urządzenie lub innemu sprzedawcy w okolicy użytkownika, aby możliwa była realizacja ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przekazywania danych jest „realizacja umowy”. Dla osób prywatnych podstawa prawna komunikacji to „wypełnienie umowy" [art.6 (1) lit.b RODO], zaś dla przedstawicieli naszego klienta handlowego podstawa prawna to nasz „uzasadniony interes" [art.6 (1) lit.f RODO] w zakresie komunikacji z danym przedsiębiorstwem.
• Zapisywanie, okres przechowywania
W przypadku naprawy lub wymiany urządzenia przez HSM dane są przechowywane w naszych systemach wsparcia, systemach księgowych i logistycznych aż do upływu ustawowych okresów przechowywania, a następnie zostają usunięte. Podstawą prawną zapisywania jest „realizacja umowy” lub przepisy prawa podatkowego. Dla osób prywatnych podstawa prawna przechowywania to „wypełnienie umowy" [art.6 (1) lit.b RODO], zaś dla przedstawicieli naszego klienta handlowego podstawa prawna to nasz „uzasadniony interes" [art.6 (1) lit.f RODO] w zakresie komunikacji z Państwa przedsiębiorstwem. Inną podstawą prawną jest wypełnianie przepisów prawa podatkowego.


Zapytanie o szkolenia
Dane użytkownika dotyczące zapytania o szkolenie są dla nas niezbędne, aby móc przetworzyć zapytanie o szkolenie oraz zorganizować udział użytkownika w naszym szkoleniu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy dotyczące przetwarzania danych użytkownika w odniesieniu do stosunku umownego z przedsiębiorstwem użytkownika. Wykorzystujemy dane użytkownika wyłącznie do przetworzenia zapytania oraz zorganizowania szkolenia.
W ramach naszego przedsiębiorstwa przekazujemy dane użytkownika osobom, które biorą udział w organizacji szkolenia. Jeśli użytkownik poda dane dotyczące preferowanego pokoju i przyjazdu, przekażemy imię, nazwisko i datę przyjazdu hotelowi w naszej okolicy.
Przechowujemy dane użytkowników do zakończenia procesu organizowania szkolenia. Informacje podatkowe są przechowywane do końca zalecanego okresu przechowywania danych.

eXtraWeb
Aby korzystać z naszego eXtraWeb, potrzebujesz osobistego dostępu. Możesz ubiegać się o to za pośrednictwem formularza internetowego, w którym żądamy danych zawodowych (imię i nazwisko, adres, firma, adres e-mail), aby móc sprawdzić, czy masz prawo do uzyskania dostępu jako uczestnik rynku komercyjnego. Jeśli nie otrzymasz dostępu, Twoje dane zostaną usunięte z naszej bazy danych.
Dane dostępu do eXtraWeb przetwarzamy na podstawie prawnej naszego uzasadnionego interesu [art.6 (1) lit.f RODO] w zakresie komunikacji z Państwem jako przedstawicielem naszego klienta w komunikacji z nami, a także uzasadnionych interesów [art.6 (1) lit.f RODO] przedsiębiorstwa, które Państwo reprezentują.
Możesz w dowolnym momencie usunąć swoje konto, aby uzyskać dostęp do eXtraWeb. W tym celu możesz dotrzeć do nas przez określone ścieżki w obszarze kontaktu.

8. Media społecznościowe, linki do stron innych dostawców

Nasza strona internetowa zawiera linki do tzw. mediów społecznościowych (Facebook, YouTube, Xing i LinkedIn). Przyciski linków są tak skonstruowane, że połączenie komputera z daną siecią jest nawiązywane dopiero po kliknięciu na link. Zostaniesz w ten sposób połączony bezpośrednio z odpowiednim serwerem wybranego medium społecznościowego. Za ochronę danych osobowych w odpowiednich sieciach mediów społecznościowych odpowiedzialni są ich właściwi operatorzy.

Przycisk „Facebook” łączy naszą stronę firmową na Facebooku, za którą wspólną odpowiedzialność ponosi zarówno Facebook, jak i my, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dla naszej strony firmowej na Facebooku utworzono oddzielne oświadczenie o ochronie danych.

Zasada odpowiedzialności operatora wynikająca z przepisów o ochronie danych dotyczy również stron internetowych, do których prowadzą odnośniki z naszego portalu, a które są obsługiwane przez innych dostawców. Informacje na temat polityki prywatności na powiązanych stronach można znaleźć we właściwych politykach prywatności danych operatorów.

Filmy na YouTube
Szczególnym przypadkiem na naszej stronie internetowej są filmy produktowe HSM, ponieważ nie jest oczywiste, że serwery operatora YouTube/Google mają do nich dostęp. Te filmy udostępnione są na naszej stronie w tzw. „rozszerzonym trybie ochrony danych”. Obraz podglądu filmu jest ładowany z serwera YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, co oznacza, że ​​połączenie z serwerem YouTube jest nawiązywane w momencie wyświetlenia obrazu podglądu. Rozszerzony tryb ochrony danych zapewnia jednak, że YouTube rozpocznie dalsze operacje przetwarzania danych dopiero po kliknięciu na film. Odpowiedzialność za ochronę danych w przypadku tych dalszych operacji przetwarzania spoczywa na operatorze YouTube/Google, nie mamy na nie żadnego wpływu. 

Informacje o ochronie danych w YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Informacja o transparencji przetwarzania danych osobowych przez HSM GmbH + Co.KG

Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych, zapytania dotyczące ochrony danych, pełnomocnik ds. ochrony danych

Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych
HSM GmbH + Co. KG (pozostałe informacje prawne w stopce) jest podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z prawem o ochronie danych.

Zapytania dotyczące ochrony danych
W celu udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych utworzyliśmy adres e-mail: dataprotection@hsm.eu.

Można również skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku pytań dotyczących ochrony danych.

Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych w naszej firmie jest

Reinhard M. Novak
DSB Datenschutz Extern
Ölegarten 3
79283 Bollschweil
Tel:+49 7633 9382298
www.dsb-ext.com

Przetwarzanie danych klientów biznesowych
Przetwarzamy dane osób fizycznych, które należą do przedsiębiorstwa lub je reprezentują, z którym pozostajemy w relacji handlowej lub z którym chcemy nawiązać relację handlową. Do tych danych należy imię i nazwisko użytkownika, nazwa przedsiębiorstwa użytkownika, adres przedsiębiorstwa oraz biznesowe dane kontaktowe takie jak adres e-mail i telefon oraz stanowisko użytkownika. Przetwarzanie tych danych jest prowadzone na podstawie naszych uzasadnionych interesów [art.6 (1) lit.f RODO] w zakresie nawiązania kontaktu z użytkownikiem jako przedstawicielem naszego klienta oraz uzasadnionych interesów [art.6 (1) lit.f RODO] przedsiębiorstwa reprezentowanego przez użytkownika po zakończeniu komunikacji. Wspólny interes użytkownika może ustać na przykład w sytuacji, gdy użytkownik przestanie pracować w danym przedsiębiorstwie.
Oczywiście jako osobie, której dane dotyczą, użytkownik ma prawo ochrony danych np. prawo odwołania swojej zgody, zażądania informacji o danych zapisanych na temat użytkownika oraz inne prawa. Prosimy zapoznać się z punktem dot. prawa użytkownika w zakesie przetwarzanie danych dotyczących użytkownika.
W celach komercyjnych przetwarzamy dane Państwa przedsiębiorstwa w naszym systemie CRM. Do celów umownych przetwarzamy dane przedsiębiorstwa użytkownika w naszym CRM w modułach planowania, produkcji, logistyki i finansów naszego ERP. W zależności od działalności i odpowiedzialności użytkownika w przedsiębiorstwie te dane mogą zawierać także wyżej wymienione dane odnoszące się bezpośrednio do użytkownika. Cel przetwarzania tych danych nie odnosi się jednak konkretnie do użytkownika jako osoby, lecz raczej do przedsiębiorstwa jako naszego partnera biznesowego. Prawo ochrony danych osobowych nie ma zastosowania do danych biznesowych nieodnoszących się do osoby fizycznej.

Bezpośrednia dostawa do klientów handlowych, usługi serwisowe
Sprzedawca może przekazać nam imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa i dane adresowe użytkownika do bezpośredniej dostawy realizowanej przez nas jako producenta na adres handlowy użytkownika. Możliwe jest także, że sprzedawca przekaże nam imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, adres handlowy użytkownika, rodzaj i inne dane stosowanego urządzenia w przypadku udzielenia usługi serwisowej, aby nasz dział serwisowy mógł wykonać niezbędne działania na miejscu u użytkownika. Zbieramy i przetwarzamy wówczas dane regularnie na podstawie naszych uzasadnionych interesów [art.6 (1) lit.f RODO] z jednej strony w zakresie komunikacji z Państwem jako przedstawicielem przedsiębiorstwa, z drugiej strony w zakresie wypełnienia naszej umowy z dealerem. Inną podstawą prawną jest uzasadniony interes Państwa przedsiębiorstwa [art.6 (1) lit.f RODO] dotyczący nawiązania komunikacji z nami w celu dostaw, ewentualnie przez usługodawcę logistycznego lub świadczenia usług pomocy.

Przetwarzanie danych osobowych osób prywatnych lub klientów końcowych
Użytkownik może nawiązać z nami kontakt jako interesant lub klient końcowy za pomocą naszego formularza internetowego lub wiadomości e-mail. W tym przypadku przetwarzamy przekazane nam dane użytkownika wyłącznie w celu przetworzenia zapytania na podstawie prawnej działania poprzedzającego zawarcie umowy [art.6 (1) lit.b RODO]. Dane należące do tego procesu nie zostaną zapisane na stałe.

Bezpośrednia dostawa do osoby prywatnej lub klientów końcowych
Sprzedawca może przekazać nam imię, nazwisko i dane adresowe użytkownika do bezpośredniej dostawy realizowanej przez nas jako producenta na adres użytkownika. Zbieramy i przetwarzamy te informacje wyłącznie w naszych systemach do celu realizacji dostawy i w ramach uzasadnionych interesów [art.6 (1) lit.f RODO] do wykonania naszej umowy handlowej ze sprzedawcą. Aby umożliwić dostawę produktów do użytkownika, przekazujemy naszemu przewoźnikowi imię, nazwisko i adres użytkownika. Dane podatkowe dotyczące tego procesu są przechowywane do końca zalecanego okresu przechowywania danych. Nie przetwarzamy danych użytkownika w inny sposób. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest nasz uzasadniony interes [art.6 (1) lit.f RODO] w zakresie wypełnienia naszej umowy z dealerem i jego uzasadniony interes [art.6 (1) lit.f RODO] w zakresie wypełnienia jego umowy z Państwem.

Usługi serwisowe dla osób prywatnych lub klientów końcowych
Sprzedawca może przekazać nam imię, nazwisko, adres użytkownika, rodzaj i inne dane stosowanego urządzenia w przypadku świadczenia usługi pomocy, aby nasz dział serwisowy mógł wykonać niezbędne działania na miejscu u użytkownika. Wówczas przetwarzamy dane użytkownika w naszych systemach serwisowych i jeśli konieczna jest wymiana urządzenia użytkownika, także w naszych systemach logistyki i księgowości. Aby w tym przypadku umożliwić dostawę urządzenia wymiennego, przekazujemy naszemu przewoźnikowi imię, nazwisko i adres użytkownika. Dane podatkowe dotyczące tego procesu są przechowywane do końca zalecanego okresu przechowywania danych. Nie przetwarzamy danych użytkownika w inny sposób. Podstawą prawną dla przetwarzania przez nas Państwa danych jest nasz uzasadniony interes [art.6 (1) lit.f RODO] w zakresie wypełnienia naszej umowy z dealerem i jego uzasadniony interes w zakresie wypełnienia jego umowy z Państwem. W przypadku, gdy użytkownik samodzielnie nawiązuje z nami kontakt, aby otrzymać pomoc za pośrednictwem naszego działu serwisowego, użytkownik powinien przeczytać odpowiedni paragraf niniejszej polityki prywatności.Oczywiście jako osobie, której dane dotyczą, użytkownik ma prawo ochrony danych np. prawo zażądania informacji o danych zapisanych na temat użytkownika oraz inne prawa.

Sprzeciw wobec wykorzystania danych do celów marketingowych
Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych w celach marketingowych. Aby cofnąć zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą pocztową lub telefoniczną, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego. Można cofnąć zgodę na wysyłanie reklam elektronicznych na adres e-mail poprzez bezpośredni kontakt. W celu anulowania subskrypcji newslettera należy zapoznać się z odpowiednim fragmentem niniejszej polityki prywatności.

Pozostałe prawa użytkownika
Jako osoba, której dane dotyczą użytkownik ma prawo otrzymać od nas informacje o danych dotyczących użytkownika (art. 15 RODO). Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik może skorygować swoje dane lub zażądać ich usunięcia przy spełnieniu określonych wymagań zgodnie z art. 17. Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpi szczególna sytuacja osobista. Poza tym użytkownik ma prawo zgodnie z art. 21 do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych ogólnie lub do określonych celów. W przypadku danych, które użytkownik nam udostępnił, można zażądać wydania danych w powszechnym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Użytkownik ma prawo do odwołania udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie i z przyszłym skutkiem. Oznacza to, że odmowa zgody będzie odnosić się wyłącznie do przyszłego przetwarzania i już zrealizowane przetwarzanie danych nadal będzie odpowiadać przepisom o ochronie danych osobowych.

W celu skorzystania z prawa należy zwrócić się do nas pod adresem dataprotection@hsm.eu lub za pomocą danych podanych na stronie kontaktowej.

Zapytania można kierować bezpośrednio do naszych firmowych inspektorów ochrony danych.

Użytkownik ma prawo do zwrócenia się do organów nadzorczych w przypadku skarg związanych z przetwarzaniem danych. Organ władzy odpowiedzialny za naszą działalność to Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit, adres pocztowy: Postfach 102932, 70025 Stuttgart, e-mail poststelle@lfdi.bwl.de.