Pomyślny projekt badania rynku we współpracy Ravensburg Cooperative State University i HSM

HSM współpracuje z Ravensburg Cooperative State University od 20 lat, organizując dla studentów kursy biznesowe i techniczne. W kwietniu została podjęta współpraca również w dziedzinie badań rynkowych.

Po udanym starcie, studenci wraz z profesorem Thomasem Dobbelsteinem w roli prowadzącego, postanowili pracować nad poszczególnymi kamieniami milowymi projektu badania rynku czyli "czynnikami wpływającymi na decyzję o zakupie niszczarki dokumentów". W różnych grupach projektowych intensywnie zajmowali się tematami związanymi z branżą PBS, niszczarkami dokumentów, kanałami dystrybucji, strukturami dealerów, a w szczególności z pytaniami związanymi z decyzją o zakupie. Program obejmował także stworzenie kwestionariusza, zbadanie bazy danych, przesłanie ankiety, sprawdzenie wiarygodności, ocenę kwestionariusza oraz, na koniec, przedstawienie wyników ankiety zleceniodawcy HSM we Frickingen. 15 studentów z kierunku biznesu międzynarodowego przedstawiło swoje wnikliwe i obszerne wyniki komitetowi HSM, szczegółowo omówili swoje podejście i wydali zalecenia dotyczące działań.

Informacje ogólne:

Obecnie 22 studentów odbywa różne kursy na Ravensburg Cooperative State University we współpracy z HSM. Firma HSM przygotowuje się do wyzwań przyszłości szkoląc młodych menedżerów już dziś. Firma sprzedaje swoje produkty w ponad 100 krajach, przy czym eksport stanowi około 65% sprzedaży.

 


 

Press contact

Stefanie Keller
Public Relations

stefanie.keller(at)hsm.eu

HSM GmbH + Co. KG
Tel. +49 7554 2100 421
Fax +49 7554 2100 280
Austraße 1-9
88699 Frickingen

 

Download 

Group Picture