HSM VK15020 w firmie Karnowski Recykling

„Orzeł wylądował” – z dumą poinformował nowo upieczony właściciel. Tuż przed Wielkanocą na miejsce przeznaczenia dodarła największa z belownic kanałowych HSM – model VK 15020.

Po sprawnym rozładunku maszyna została uruchomiona i efektywnie wspiera swą mocą przetwórstwo surowców wtórnych w firmie Karnowski Recykling. Zastosowany napęd o mocy 2 x 75 kW zapewnia teoretyczną przepustowość (przy pracy bez obciążenia materiałem) na poziomie 767 m³/h, co w przypadku prasowanego materiału o gęstości nasypowej 50 kg/m³ przekłada się na imponującą wydajność godzinową 38,35 t/h.
Warto zaznaczyć, że to już druga tak duża belownica HSM w tym zakładzie.