Verklaring gegevensbescherming

Versie van 20-04-2021

0
1. Gegevensbescherming op de HSM-websites

HSM GmbH + Co. KG (nadere juridische informatie in de colofon) is inzake gegevensbescherming de verwerkingsverantwoordelijke voor deze website. HSM GmbH + Co. KG (hierna "HSM") neemt de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens uiterst serieus. Deze verklaring van gegevensbescherming informeert u over welke persoonsgebonden gegevens wij van u bij het gebruik van onze website verzamelen en voor welke doeleinden wij deze verwerken en gebruiken.
De verklaring van gegevensbescherming is modulair opgebouwd om het gemakkelijker te maken om gericht te zoeken naar informatie.
In onze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken we termen en definities van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG/GDPR, in het bijzonder uit artikel 4 van de AVG/GDPR. Volgens deze verordening zijn wij de "verwerkingsverantwoordelijke” en bent u de "betrokkene". Gegevens die direct of indirect op u betrekking hebben, zijn "persoonsgegevens". Als we in deze verklaring inzake gegevensbescherming naar uw "gegevens" verwijzen, hebben we het over het algemeen over gegevens die direct of indirect betrekking hebben op uw persoon. Daartoe behoren bijv. naam, adres, telefoonnummer, het bedrijf waar u voor werkt, e-mailadres en verdere informatie die u invoert op de formulieren op onze website.
Uiteraard kunt u onze website bezoeken zonder informatie omtrent uw persoon te verstrekken. Ook dan worden bij het gebruik van onze website gegevens verzameld en verwerkt, echter zonder dat deze in relatie gebracht kunnen worden met uw persoon. Nadere informatie hieromtrent treft u in de modules logboekbestanden van de webservice, cookies en webanalyse.
HSM behoudt zich het recht voor de verklaring van gegevensbescherming te allen tijde aan veranderde wettelijke bepalingen en verordeningen aan te passen.
Zorg er zelf voor dat u op de hoogte blijft van wijzigingen van de verklaring van gegevensbescherming. U kunt de verklaring van gegevensbescherming opvragen via de betreffende link op onze website.
Voor algemene vragen over onze website kunt u zich direct tot ons wenden via
telefoonnummer +49 7554 2100-0
of via e-mail: webmaster@hsm.eu

Algemene informatie, in het bijzonder onze transparantie-informatie over de verwerking van persoonsgegevens door HSM GmbH + Co. KG vindt u in een apart sectie van deze verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens.

2. Logboekbestanden van de webservice

Als u onze website bezoekt, dan slaan onze servers standaard verschillende toegangsgegevens op in een elektronisch protocol ("logbestand"). Deze gegevens omvatten het IP-adres van waaruit u onze website benadert, de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina's die u op onze webisite bezoekt, alsook de datum en het tijdstip van uw bezoek en daarmee ook de duur van uw bezoek. Deze gegevens worden volledig automatisch verzameld en alleen gebruikt voor foutenanalyse en technische verbetering van onze webservice. De ontvangers van deze gegevens zijn HSM IT en, indien nodig, IT-dienstverleners. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] om de goede werking van onze websites te handhaven. Uiterlijk na een maand worden de loggegevens automatisch overschreven. Ons gebruik van cookies en onze analyse van gebruiksgegevens bij een bezoek aan onze websites zijn andere automatische verwerkingsmethoden van gegevens bij een bezoek aan onze website. Deze verwerkingen worden in afzonderlijke delen van deze verklaring inzake gegevensbescherming beschreven.

3. Ons gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die wij (onze webserver) op uw pc plaatsen. Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, socialemediafuncties aan te bieden en het gebruik van onze website te analyseren. Wij geven ook informatie door over uw gebruik van onze website aan onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld in de loop van uw gebruik van de diensten.

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derden die inhoud op onze website weergeven. Op onze website is een zogenaamde cookiemanager geïmplementeerd, waarmee u kunt selecteren welke categorie cookies u wilt toestaan. De cookiemanager informeert u over het type en het doel van elke cookie die we gebruiken en helpt u bij het maken van uw keuze.

In overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming kunnen wij cookies op uw apparaat opslaan indien deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site.

Cookies waarvoor toestemming nodig is

Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig:

  •  cookies in de categorie "Voorkeuren" zijn bedoeld om uw gebruik van onze website te verbeteren of te vergemakkelijken. Zo'n cookie kan bijvoorbeeld de instellingen beheren voor het zo goed mogelijk afspelen van video's op uw eindapparaat.
  • Cookies in de categorie "Statistieken" stellen ons in staat om uw gebruiksgedrag van onze website te analyseren en om deze gegevens samen met de gebruiksgegevens van andere gebruikers van onze website in statistieken samen te vatten. Op geen enkel moment hebben wij de mogelijkheid om gebruiksgegevens aan een specifieke persoon te koppelen. Zie sectie 4 "Google Analytics" van deze verklaring inzake gegevensbescherming.
  • Cookies in de categorie "Marketing" stellen ons in staat gerichte online reclame te tonen aan geselecteerde groepen gebruikers van onze website. Op geen enkel moment wordt er verwezen naar een identificeerbare persoon. Wanneer de advertentiefunctie is ingeschakeld, verzamelt Google Analytics aanvullende verkeersgegevens via Google-cookies voor advertentievoorkeuren en -identificatoren, naast de gegevens die worden verzameld voor statistieken in de standaardimplementatie van Google Analytics.

Cookies uit de marketingcategorie stellen ons ook in staat om, via zogenaamde "conversion tracking", te bepalen of u op één van onze advertenties reageert door erop te klikken om te worden doorverwezen naar de betreffende productpagina. Zie deel 5 "Online marketing en conversion tracking" van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

  • Aangezien de cookies uit de categorie "marketing" vereisen dat uw gebruiksgedrag wordt geëvalueerd aan de hand van cookies van de categorie "statistieken", kan onze gerichte online marketing alleen plaatsvinden als u met het gebruik van beide categorieën hebt ingestemd. Dienovereenkomstig worden de zogenaamde Google-Tag-Manager, Facebook Pixel en LinkedIn Insight Tag pas actief nadat u voor beide categorieën uw toestemming hebt gegeven.


Als u een bepaalde keuze hebt gemaakt en op de knop "Cookies toestaan" klikt, dan wordt uw keuze in overeenkomstige cookies opgeslagen. Als u de categorie "Statistieken" en/of "Marketing" selecteert, dan stemt u in met ons gebruik van hulpmiddelen voor het opstellen van gebruiksstatistieken en voor doelgroepgerichte online marketing. Zie secties 4 en 5 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de onderstaande links:

Uw toestemming wijzigen/intrekken

4. Analyse van het gebruik van onze websites met Google Analytics

Op basis van de rechtsgrondslag van uw in de Cookie Manager gegeven toestemming voor het gebruik van cookies voor de analyse van het gebruik van ons webaanbod met het oog op het opstellen van gebruiksstatistieken, maakt onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies _ga en _gid geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google echter van tevoren uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en aldaar verkort. In opdracht van de exploitant van de website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapportages samen te stellen over de activiteiten van de website en om verdere met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangende diensten voor de exploitant van de website te verrichten. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Klikt u op deze link voor meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt bij het gebruik van websites en apps van Google Partners: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Mogelijkheid om bezwaar te maken door uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door uw cookie-selectie in de cookiemanager te wijzigen. Gebruik daartoe de links in sectie 3 "Ons gebruik van cookies" van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Als alternatief kunt u voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder deze link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) beschikbaar is.

5. Online marketing en conversie tracking

5.1 Gebruik van de Google AdService conversie-functie

Op de wettelijke basis van uw in de Cookie-manager afgegeven toestemming in de aanwending van cookies voor uw deelname aan doelgroep-georiënteerde Online-marketing gebruiken wij het Online-reclameprogramma “Google Ads” en in het kader van Google Ads het Enchanced Conversion-Tracking. Deze diensten worden van Google Ads Inc. 91600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: Google” ter beschikking gesteld.

Google AdServices Conversie / remarketing

Onze website gebruikt cookies, Dat zijn kleine tekstblokjes, die uw webbrowser op uw eindtoestel vastlegt. Cookies helpen ons daarbij, om onze aanbieding bedieningsvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien gebruiken wij deze, om uw voorkeuren traceerbaar te maken en u op uw interesses op maat gemaakt advertenties een aanbiedingen aan te bieden. De inzet van Analyse-cookies vindt alleen plaats, wanneer u in de activering van deze cookies volgens Art. 6 sub. 1 a) AVG/DSGVO toestemming heeft gegeven.

Wanneer u op een van Google geschakelde advertentie klikt, wordt er een cookie voor het conversie-tracking op uw computer gearchiveerd. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, behouden geen persoonsgebonden data en dienen daarmee niet tot een persoonlijke identificering. Wanneer u bepaalde internetsite van onze website bezoekt en de Cookie nog niet verlopen is, kan Google en wij herkennen, dat u op deze advertentie geklikt heeft naar deze site verder geleid werd. Ieder Google Ads-klant verkrijgt een andere cookie. Daardoor bestaat er geen mogelijkheid, dat cookies via de websites van Ads doorgestuurd worden.

De informaties, die met behulp van de conversie-cookie binnengehaald worden, zorgen ervoor, conversie-statistieken voor Ads-klanten op te stellen, die zich voor conversie-tracking gekozen hebben. Hierbij komen de klanten achter het totale aantal van de gebruikers, die op uw advertentie geklikt hebben en naar een met conversie-tracking-tag voorziene bladzijde doorverwezen werden. Ze verkrijgen echter geen informaties, waarmee gebruikers zich persoonlijk geïdentificeerd kunnen laten.

Bij het gebruik van Google AdServices worden de volgenden data vastgelegd en aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven: Data omtrent het apparaat en Browser (Hostnaam, het type browser, verwijzer, taal), IP-adres evenals de betreffende gebruikersinteractie op die van onze website evenals op andere websites, waarop onze reclameadvertenties ingezet worden (Bijv. welke pagina een gebruiker oproept, welke producten de gebruiker kiest en verkrijgt, welke advertenties de gebruiker aanklikt. In aanvulling daarop wordt via een cookie een willekeurige, pseudonieme ID voor een gebruiker vergeven, die de hiervoor genoemde informaties toegewezen worden.

Google Enhanced Conversie tracking

Doel van Enhanced Conversie tracking is, de informaties, die u op onze website ingeeft, nadat u op een van de door ons ingeschakelde reclameadvertentie heeft geklikt en daarop een aankoop deed of informaties heeft aangevraagd, voor verbeterde, doelgerichte online-marketing te gebruiken. Enhanced conversie tracking functioneert alleen, wanneer u bij het gebruik van onze website in uw Google-account bent ingelogd.

Wij leggen vast, welke informaties en de door u ingegeven data daarvoor gebruikt worden. Actueel zijn dit uw email-adres en het product, waarvoor u zich interesseert. Deze data worden via en zogenaamde conversie-tag vastgelegd, gehasht en naar Google verstuurd. De hashing  van de data van de eerst aanbiedende voor het verzenden aan Google Ads garandeert de databeveiliging, omdat persoonsgebonden informaties zoals (hier: email-adres) in een gehashte / pseudonieme (SHA256) volgorde weergave omgezet worden. De gehashte data worden met de gehashte gebruikersdata door Google op elkaar afgestemd. Indien akkoord wordt de conversie van uw Google-account vermeld.

Mogelijkheid bezwaar aan te tekenen door het intrekken van uw toestemming

U kunt uw toestemming in de online-marketing en het conversie tracking door wijzigingen van uw Google-keuze in de cookie-manager ten allen tijde wijzigen. Gebruik daarvoor de koppelingen in sectie 3. ,,Ons gebruik van cookies“ van de gegevensbescherming.

Daar bovenop biedt Google u de mogelijkheid, een Browser-Add-on ter deactivering van Google Analystics down te loaden en te installeren, waarvan de link hieronder staat: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Informaties over databescherming bij Google Ads treft u aan via: https://policies.google.com/privacy

 

5.2 Gebruik van Facebook Pixel

Op basis van de rechtsgrondslag van de toestemming die u in de cookiemanager hebt gegeven voor het gebruik van cookies voor uw deelname aan doelgroepgerichte onlinemarketing, maken wij gebruik van de tracking-plug-in "Facebook Pixel". Tracking via Facebook Pixel werkt platformoverstijgend. Dat betekent dat wij kunnen vaststellen of u via een Facebook-pagina op ons portaal bent terechtgekomen en welke marketingrelevante activiteiten u op onze site uitvoert.

Facebook verwerkt uw gebruiksgegevens ook in zijn eigen zakelijke belang. Dienovereenkomstig zijn zowel wij, HSM GmbH + Co KG, als Facebook Ireland, Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, verwerkingserantwoordelijken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming voor de verwerking van uw gegevens op onze site.

Als u een geregistreerde Facebook-gebruiker bent of ingelogd bent op uw Facebook-account, maar wilt voorkomen dat Facebook de gegevens die worden verzameld wanneer u onze site bezoekt, aan uw account koppelt, dan moet u de Facebook-functie "ingelogd blijven" deactiveren of uitloggen van uw Facebook-account.

Welke gegevens Facebook voor eigen doeleinden verzamelt en hoe deze wordt gebruikt, wordt in algemene bewoordingen beschreven in het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en over de instelmogelijkheden voor advertenties. De verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook bevat nadere informatie over de verwerking van gegevens en is voor elke gebruiker beschikbaar via de volgende link:

https://de-de.facebook.com/about/privacy

U kunt de volledige richtlijn betreffende gegevensbescherming van Facebook hier vinden:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy. Dit document is echter alleen beschikbaar als u bent ingelogd op uw Facebook-account.

Mogelijkheid om bezwaar te maken door uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor online marketing en conversion tracking te allen tijde intrekken door uw cookie-selectie in de cookiemanager te wijzigen. Gebruik daartoe de links in sectie 3 "Ons gebruik van cookies" van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

5.3 Gebruik van de LinkedIn Insight Tag

Op basis van de rechtsgrondslag van de toestemming die u in de cookiemanager hebt gegeven voor het gebruik van cookies voor uw deelname aan doelgroepgerichte onlinemarketing, maken wij gebruik van de tracking-plug-in "LinkedIn Insight Tag". LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, gebruikt dit om de effectiviteit van advertenties onder zijn leden te registreren. LinkedIn verstrekt ons geen persoonsgegevens, maar rapporten die zijn samengevat per bedrijfstak, functietitel, bedrijfsgrootte, carrièreniveau en locatie voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. LinkedIn anonimiseert de directe identificatoren van de leden binnen zeven dagen en na 90 dagen worden de gegevens door LinkedIn gewist.

Voor informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn verwijzen wij naar de verklaring inzake gegevensbescherming van LinkedIn. Deze is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Mogelijkheid om bezwaar te maken door uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor online marketing en conversion tracking te allen tijde intrekken door uw cookie-selectie in de cookiemanager te wijzigen. Gebruik daartoe de links in sectie 3 "Ons gebruik van cookies" van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

5.4 Gebruik van Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een optout-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.”

6. Nieuwsbrief

U ontvangt een elektronische nieuwsbrief van ons, omdat u ons door het verzenden van het nieuwsbriefformulier toestemming hebt verleend om uw e-mailadres voor dit doel te gebruiken en deze bestelling met een zogenaamde Double-Opt-In hebt bevestigd. Verdere details op het nieuwsbriefformulier zijn verplicht en worden gebruikt om u met persoonlijke aanhef aan te kunnen spreken.
Intrekking van toestemming
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Aan het eind van iedere nieuwsbrief treft u een link om deze te annuleren. De nieuwsbrief kan ook worden geannuleerd via direct contact.
Om u van passende aanbiedingen en inhoud te kunnen voorzien, wordt bij de nieuwsbrief uw klikgedrag gevolgd. Hierbij wordt vastgelegd welke nieuwsbrief hoe vaak geopend werd, of hoe vaak in een nieuwsbrief op links naar onze producten of naar andere informatie is geklikt. De analyse van het klikgedrag stelt ons in staat de nieuwsbrief voortdurend te optimaliseren en aan te passen aan de interesses van onze klanten. Voorafgaand aan de analyse worden de gebruiksgegevens geanonimiseerd door middel van een samenvatting, zodat de verzamelde gegevens niet gekoppeld kunnen worden aan een bepaald e-mailadres. Dit betekent dat uw persoonlijk klikgedrag bij ons onbekend is.
Mogelijkheid om bezwaar te maken tegen succescontrole
U kunt echter te allen tijde bezwaar maken tegen deze succescontrole door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag voor onze gebruikersanalyse van klikgedrag is ons gerechtvaardigde belang [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] bij het vraaggericht ontwerpen van nieuwsbriefinhoud.

7. Verwerking van persoonsgegevens op onze website en in de systemen van HSM

In dit gedeelte leggen we uit hoe we de gegevens verwerken die we op onze website verzamelen en eventueel in andere systemen verwerken. De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens maken een onderscheid tussen particulieren die in hun eigen belang (bijv. als eindklant, consument) een contractuele relatie met ons aangaan of hebben en personen die als vertegenwoordiger van uw bedrijf (bijv. als contactpersoon met bepaalde verantwoordelijkheden) betrokken zijn bij het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie tussen uw bedrijf en ons.

De verwerking van gegevens op onze website en in onze systemen betreft voornamelijk de contactpersonen van onze zakelijke klanten. In dit geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking ons gerechtvaardigde belang om met u als contactpersoon van onze klant te communiceren. Voor het gebruik van de betreffende webfuncties door particulieren worden de rechtsgrondslagen hieronder uitdrukkelijk vermeld. Raadpleeg daarvoor ook de sectie Transparantie-informatie over de verwerking van persoonsgegevens door HSM GmbH + Co. KG.

Algemene aanvragen via ons contactformulier
•Doeleinden van de verwerking
De aanhef, uw naam en uw adres registreren wij, zodat we weten wie waarom met ons contact opneemt.
Het invoeren van het e-mailadres is verplicht, omdat wij dit - afhankelijk van de reden waarom u contact opneemt - voor de verwerking van uw aanvraag gebruiken. Het e-mailadres wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt.
Het invoeren van het telefoonnummer is verplicht, omdat wij dit - afhankelijk van de reden waarom u contact opneemt - voor de verwerking van uw aanvraag gebruiken. In het bijzonder als u de velden voor datum en tijdstip waarop u teruggebeld wilt worden, hebt ingevuld. Het telefoonnummer wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG/GDPR "Contractuele en precontractuele doeleinden".
• Opslag, opslagtijd
Op basis van onze gerechtvaardige belang bij een optimale communicatie met onze klanten worden uw aanvraag en uw persoonsgegevens in ons CRM-systeem opgeslagen, zodat hieraan gerefereerd kan worden als u verder nog contact met ons opneemt.
Als u geen klant bent van HSM en is de reden waarom u contact opneemt van algemene aard (bijv. informatie over onze producten), dan worden uw persoonlijke gegevens aan het einde van het kalenderjaar dat volgt op het laatste contact, verwijderd.
Als u geen klant bent van HSM en dient heeft uw aanvraag mogelijk betrekking op de initiatie van een zakelijke relatie (bijv. prijsinformatie), dan worden uw persoonlijke gegevens aan het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van het laatste contact, verwijderd.
Als u of uw bedrijf al klant zijn van HSM, dan worden uw gegevens opgeslagen bij de reeds beschikbare gegevens van uw bedrijf.
• Commercieel gebruik
Verder zullen wij u adres gebruiken om u de documentatie omtrent uw aanvraag toe te sturen, maar ook omtrent nieuws en acties van HSM. De rechtsgrondslag voor dit gebruik is ons gerechtvaardigde belang bij de zakelijke relatie met u. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen een dergelijk gebruik van uw adres, bijv. via een contactformulier.

Ondersteuningsverzoek, klachten
De door u verstrekte details over het product worden bij een ondersteuningsverzoek samen met uw persoonlijke gegevens in ons supportsysteem opgeslagen.
• Overdracht van uw gegevens aan erkende dealers
Als het bij uw aanvraag gaat om een klacht, garantieclaim of iets dergelijks, dan zullen wij indien nodig deze gegevens samen met uw persoonlijke gegevens overdragen aan de dealer waar u het apparaat gekocht hebt, of aan een andere dealer bij u in de buurt, zodat uw eisen in behandeling genomen kunnen worden. Als u een particulier bent, is de rechtsgrondslag voor de overdracht "uitvoering van een overeenkomst" [artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG/GDPR]. Als u een vertegenwoordiger van onze zakelijke klant bent, dan is de rechtsgrondslag ons "gerechtvaardigde belang" [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] in de communicatie met uw bedrijf.
• Opslag, opslagtijd
In geval van een reparatie of vervangend apparaat door HSM worden uw gegevens in onze support-, boekhoud- en logistieke systemen tot aan het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn opgeslagen en vervolgens verwijderd. Als u een particulier bent, dan is de rechtsgrondslag voor het opslaan de "uitvoering van een overeenkomst" [artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG/GDPR]. Als u een vertegenwoordiger van onze zakelijke klant bent, dan is de rechtsgrondslag ons "gerechtvaardigde belang" [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] in de communicatie met uw bedrijf. Een andere rechtsgrondslag is de naleving van de fiscale regelgeving.

Trainingsaanvraag
Uw informatie voor een trainingsaanvraag is noodzakelijk voor ons om uw trainingsaanvraag te verwerken en uw deelname aan onze training te organiseren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van uw gegevens in verband met de contractuele relatie met uw bedrijf. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag en het organiseren van de training.
Binnen ons bedrijf geven wij uw gegevens door aan de personen die betrokken zijn bij het organiseren van de training. Als u informatie verstrekt over uw wensen m.b.t. de kamer en over uw aankomstdatum, dan geven wij uw naam en aankomstdatum door aan hotels in onze omgeving.
Wij slaan uw gegevens op totdat de training volledig georganiseerd is. Belastingrelevante informatie wordt opgeslagen tot het einde van de voorgeschreven bewaartermijnen.

eXtraWeb
Om gebruik te kunnen maken van ons eXtraWeb hebt u een persoonlijke toegang nodig. Via een webformulier kunt u een opdracht verlenen voor een dergelijke toegang, waarbij wij professionele gegevens vragen (naam, adres, bedrijf, e-mailadres) om te controleren of u gerechtigd bent om als zakelijke marktpartij toegang te krijgen. Als u geen toegang kunt verkrijgen, dan worden uw gegevens uit onze gegevensbank verwijderd.
Wij verwerken de gegevens van uw eXtraWeb-toegang op basis van de rechtsgrondslag van ons gerechtvaardigd belang [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] in de communicatie met u als vertegenwoordiger van onze cliënt, evenals het gerechtvaardigd belang [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] van het bedrijf dat u vertegenwoordigt in de communicatie met ons.
U kunt uw account voor toegang tot eXtraWeb te allen tijde laten verwijderen. Hiervoor kunt u ons bereiken via de op de contactpagina aangegeven wijze.

8. Sociale media, links naar websites van andere aanbieders:

Onze website bevat links naar zogenaamde sociale media (Facebook, YouTube, Xing, Twitter en LinkedIn). De knoppen van de links zijn zodanig vormgegeven, dat een verbinding van uw pc naar het betreffende netwerk pas tot stand komt, als u de link volgt door erop te klikken. U wordt zo direct met de betreffende server van het gekozen sociale medium verbonden. Voor de gegevensbescherming binnen de netwerken van sociale media is in principe de betreffende gebruiker zelf verantwoordelijk.

De "Facebook"-knop verwijst naar onze Facebook-bedrijfspagina, waarvoor Facebook en wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor onze Facebook-bedrijfspagina is een aparte verklaring inzake gegevensbescherming opgesteld.

Het beginsel van de verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming van de exploitant geldt ook voor websites waarnaar we vanuit ons portaal linken, maar die door andere aanbieders worden beheerd. Verzamel informatie over de gegevensbescherming op gelinkte sites in de verklaringen van gegevensbescherming van de betreffende provider.

YouTube-video's
Een speciaal geval zijn de HSM-productvideo's die op onze website beschikbaar zijn, aangezien het niet overduidelijk is dat deze worden opgehaald van servers van de exploitant YouTube/Google. We stellen deze video's op onze website beschikbaar in de zogenaamde "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus". De miniatuur van de video's wordt al van de YouTube-server geladen wanneer onze pagina wordt opgeroepen. Dit betekent dat er al een verbinding met de YouTube-server tot stand is gebracht wanneer deze miniatuur wordt getoond. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus is echter ontworpen om ervoor te zorgen dat YouTube geen verdere gegevensverwerkingsactiviteiten start totdat u op de video klikt. De verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming voor deze verdere verwerkingen ligt bij de exploitant YouTube/Google. Wij hebben daarop geen invloed.

Voor informatie over gegevensbescherming bij YouTube, verwijzen wij naar de verklaring inzake gegevensbescherming van de provider op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Transparantie-informatie over de verwerking van persoonsgegevens door HSM GmbH + Co. KG

Verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming, vragen en verzoeken over gegevensbescherming, functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming
HSM GmbH + Co. KG (nadere juridische informatie in de colofon) is inzake gegevensbescherming de verwerkingsverantwoordelijke.

Vragen en verzoeken over gegevensbescherming
Om te antwoorden op uw vragen over gegevensbescherming, hebben wij het e-mailadres dataprotection@hsm.eu opgezet.
U kunt bij vragen over gegevensbescherming ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Functionaris voor gegevensbescherming
Onze functionaris voor gegevensbescherming is

Reinhard M. Novak
DSB Datenschutz Extern
Ölegarten 3
79283 Bollschweil (Duitsland)
Tel:+49 7633 9382298
www.dsb-ext.com

Verwerking van uw gegevens door ons
Verwerking van de gegevens van onze zakelijke klanten
Wij verwerken gegevens van natuurlijke personen die behoren tot of de vertegenwoordiger zijn van een bedrijf waarmee wij een zakelijke relatie hebben of waarmee wij een zakelijke relatie willen aangaan. Deze gegevens omvatten uw naam, de naam van uw bedrijf, het adres van uw bedrijf en uw zakelijke contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer, evenals uw functie in het bedrijf. Deze gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] om contact met u op te nemen als vertegenwoordiger van onze klant en het gerechtvaardigde belang [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] van het bedrijf dat u vertegenwoordigt bij het tot stand brengen van de communicatie. Uw tegenbelangen kunnen bijvoorbeeld prevaleren als u uw bedrijf verlaat.
Natuurlijk hebt u als betrokkene rechten op het gebied van gegevensbescherming, zoals het recht om uw toestemming in te trekken, het recht om informatie op te vragen over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen en andere rechten. Raadpleeg de sectie Uw rechten met betrekking tot de over u verwerkte gegevens.
Voor reclamedoeleinden verwerken wij gegevens van uw bedrijf in ons CRM-systeem. Voor contractuele doeleinden verwerken wij de gegevens van uw bedrijf in ons CRM-systeem en in de plannings-, productie-, logistieke en financiële modules van ons ERP-systeem. Afhankelijk van uw functie en verantwoordelijkheden binnen uw bedrijf, kunnen deze gegevens ook de bovenvermelde gegevens omvatten, die rechtstreeks betrekking hebben op uw persoon. Het doel van deze verwerking van gegevens heeft echter geen betrekking op u als persoon, maar op uw bedrijf als onze zakenpartner. Het recht inzake gegevensbescherming is niet van toepassing op louter zakelijke gegevens die geen betrekking hebben op een natuurlijke persoon.

Directe levering aan zakelijke klanten, ondersteunende diensten
Het is mogelijk dat een dealer ons uw naam, bedrijfsnaam en adresgegevens geeft, zodat wij als fabrikant direct op uw zakelijke adres kunnen leveren. Het is ook mogelijk dat een dealer ons uw naam, de naam van uw bedrijf, het zakelijke adres, type-informatie en andere informatie over het apparaat dat u gebruikt doorgeeft in geval van ondersteuning. Op deze manier kan onze service-afdeling de nodige maatregelen uitvoeren bij u op locatie. Vervolgens verzamelen en verwerken wij uw gegevens periodiek op basis van onze gerechtvaardigde belangen [artikel 6, lid 1, onder f van de AVG/GDPR], enerzijds om met u als vertegenwoordiger van uw bedrijf te communiceren en anderzijds om onze overeenkomst met de dealer na te komen. Een andere rechtsgrondslag is het gerechtvaardigde belang van uw bedrijf [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] om met ons te communiceren met het oog op de levering, eventueel door een logistieke dienstverlener, of voor de uitvoering van ondersteunende diensten.

Verwerking van persoonsgegevens van particulieren of eindklanten
Uiteraard is het mogelijk dat u privé, als geïnteresseerde partij of eindklant, via een webformulier of per e-mail contact met ons opnemen. In dat geval verwerken wij de door u aan ons verstrekte gegevens uitsluitend ten behoeve van de verwerking van uw verzoek, op basis van een precontractuele maatregel (artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG/GDPR]. De gegevens die bij dit proces horen worden niet permanent opgeslagen.

Directe levering aan een particulier of eindklant
Het is mogelijk dat een dealer ons uw naam en adresgegevens geeft, zodat wij als fabrikant direct op uw adres kunnen leveren. Deze gegevens verzamelen en verwerken wij uitsluitend ten behoeve van de levering en ons gerechtvaardigde belang [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] bij de uitvoering van de zakelijke overeenkomst met de dealer. Wij geven uw naam en adres door aan een logistieke dienstverlener, om de goederen ook bij u te kunnen afleveren. Belastingrelevante gegevens van dit proces worden opgeslagen tot het einde van de voorgeschreven bewaartermijnen. Uw gegevens worden bij ons op geen enkele andere manier verwerkt. De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw gegevens is ons gerechtvaardigd belang [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] bij de uitvoering van onze overeenkomst met uw dealer en diens gerechtvaardigd belang [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] bij de uitvoering van zijn overeenkomst met u.

Ondersteunende diensten voor particulieren of eindklanten
Het is ook mogelijk dat een dealer ons uw naam, adres, type-informatie en andere informatie over het apparaat dat u gebruikt doorgeeft in geval van ondersteuning. Op deze manier kan onze service-afdeling de nodige maatregelen uitvoeren bij u op locatie. Wij verwerken uw gegevens dan in onze supportsystemen. Mocht een vervanging van uw materieel nodig zijn, dan verwerken wij uw gegevens ook in onze logistieke en boekhoudsystemen. In dit geval geven wij uw naam en adres door aan een logistieke dienstverlener, om het vervangende apparaat ook bij u te kunnen afleveren. Belastingrelevante gegevens van dit proces worden opgeslagen tot het einde van de voorgeschreven bewaartermijnen. Uw gegevens worden bij ons op geen enkele andere manier verwerkt. De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw gegevens is ons gerechtvaardigde belang [artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG/GDPR] bij de uitvoering van onze overeenkomst met uw dealer en diens gerechtvaardigd belang bij de uitvoering van zijn overeenkomst met u.
Als u contact met ons opneemt om ondersteuning aan te vragen van ons ondersteuningsteam, lees dan de relevante sectie van dit privacybeleid.
Natuurlijk hebt u als betrokkene rechten op het gebied van gegevensbescherming, zoals het recht om informatie op te vragen over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen en andere rechten.

Uw rechten met betrekking tot de over u verwerkte gegevens

Bezwaar tegen commercieel gebruik
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het commercieel gebruik van uw gegevens. Om bezwaar te maken tegen reclame per post of telefonische reclame, kunt u gebruikmaken van een contactformulier. Tegen het verzenden van elektronische reclame aan uw e-mailadres kunt u via het directe contact bezwaar maken. In de betreffende paragraaf van deze verklaring van gegevensbescherming kunt u bekijken hoe u de nieuwsbrief kunt annuleren

Verdere rechten
Als betrokkene hebt u het recht om bij ons informatie in te winnen over de gegevens die op u betrekking hebben [artikel 15 van de AVG/GDPR]. U kunt uw gegevens laten rectificeren conform artikel 16 van de AVG/GDPR of u kunt uw gegevens onder bepaalde voorwaarden laten wissen conform artikel 17 van de AVG/GDPR. Conform artikel 18 van de AVG/GDPR hebt u recht op beperking van de verwerking als u aanspraak maakt op een bijzondere persoonlijke situatie. Conform artikel 21 van de AVG/GDPR hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in het algemeen of in gedeelten. U kunt de gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld aanvragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U hebt het recht om uw toestemming om uw gegevens te verwerken te allen tijde met ingang van de toekomst in te trekken. Dit betekent dat uw intrekking alleen betrekking heeft op toekomstige verwerking en dat de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden dus blijft voldoen aan de regels voor gegevensbescherming.

Om uw rechten te doen gelden, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@hsm.eu of via de in de colofon vermelde contactgegevens.

U hebt het recht om u met vragen direct tot onze Functionaris voor Gegevensbescherming te wenden.

U hebt het recht om bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens door ons. Wij vallen onder de verantwoordelijkheid van de Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Rijksvertegenwoordiger voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie). Adres: Postfach 102932, 70025 Stuttgart (Duitsland), e-mail poststelle@lfdi.bwl.de .